Kömür Yokluğunda Elektrikli Aydınlatma

“Emniyet Genel Müdürlüğünden: Elektrik şirketinin en son maden kömürü sağlamada karşılaştığı zorluklardan dolayı elektrik santralinin devre dışı bırakılmasına yer vermemek için  ivedilikle kimi tedbirlerin alınmasına gerek görülmüş oluşturulan komisyonca yürütülen incelemeler sonucunda:

1- Sinema, tiyatro, mağaza, otel ve saire gibi müesseselerin günlük harcamalarını en alt sınıra düşürmeleri,

2- Gece yarısından sabahın altısına kadar merkez santralinin tamamen devre dışı bırakılması,

…”

Comments are closed.