Konya’da Yetim Ermeni Çocukları

“Konya ve civar köylerinde 400 kadar yetim Ermeni çocuğu bulunduğu ve bunların sefil, başıboş bir şekilde ötede beride dolaştıkları Konya’dan Ermeni gazetelerine yazılan mektuplardan anlaşılmış ve bu çocukların kıştan önce koruma ve kollama altına alınması için Patrikhane’nin gereken önlemin alması istenmiştir.”

Comments are closed.