Kutsal Emanetlerin Kayıt Defterleriyle Karşılaştırılması ve İncelenmesi

“Ravza-ı Mutahhara’da korunmakta iken birkaç zaman önce İstanbul’a getirilen ve koruma amaçlı geçici olarak hazine emanetine bırakılmış olan kutsal emanetlerin kayıt defterleriyle birebir karşılaştırılması mücevher işlemeli değerli emanetlerin bilirkişi tarafından incelenmesi amacıyla Vakıflar Bakanı beyefendinin başkanlığında eski Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Mabeyn İkinci Katibi Said, Şeyhülharem-i Nebevi Hafız İbrahim, Vakıflar Bakanlığı Müsteşarı Münir, Saray Hazine Emini Hafız Refik, Harem-i Şerif Müdürü Mazhar ve Vakıflar Bakanlığı memurlarından Müfit ile Murteza beylerden oluşan bir komisyon kurulması ayrıca söz konusu emanetlerin korundukları sandıkların açılması esnasında Baş Mabeyinci Lütfi Simavi ve Hazine-i Hassa Genel Müdürü Refik Bey efendilerin hazır bulunmaları hakkında emir buyurulan fermanın gereğince Perşembe günü söz konusu komisyon Topkapı Sarayı’nda toplanarak mücevher işlemeli emanetler hakkında inceleme ve kontrol yapmıştır.”

Comments are closed.