Mustafa Kemal Paşa

“Mustafa Kemal Paşa

Geçenlerde Harbiye Nezareti(Savunma Bakanlığı) emrine verilmiş olduğunu yazdığımız Mustafa Kemal Paşa önceki gün şehrimize gelmiştir. Mustafa Kemal Paşa I.Dünya Savaşı’nda “Anafartalar Kahramanı” unvanını hakkıyla kazanmıştır. Aslında Mustafa Kemal Paşa olmasaydı, 1915 senesinde Çanakkale’ye hücum eden Fransız ve İngiliz kuvvetleri İstanbul surlarına kadar gelecek ve daha o vakit I.Dünya Savaşı’nın neticesi pek acıklı bir surette Türkiye’nin aleyhine belirecekti. Mustafa Kemal Paşa vatanımızın en tehlikeli zamanlarında çok önemli hizmetler etmiş bir kahramandır. Bu hizmetleri arasında 31 Mart Vak’ası’nda İstanbul’a gelen Hareket Ordusu içinde Mustafa Kemal Beyin de bir Kurmay  Yüzbaşı rütbesiyle bulunmasını sayabiliriz…”

Comments are closed.