Osmanlı Tarım Tarihi İncelemeleri: Revnak-ı Bostan

“Tarıma Dair İki-üç Asırlık Eser

Bağdat Fatihi Sultan IV.Murat’ın saltanatının sonlarına yani 1638’lere doğru tanınmış Pehlivan Gümani’nin şiir biçiminde yazılmış Ğarsname’sinden sonra tarımla ilgili bizde kaleme alınmış dikkate değer eserler arasında bir yapıt varsa o da Revnak-ı Bostan’dır. Eser genel olarak  birkaç asır önceki tarımımızın farklı dallarına ait konuları içermekte olduğundan denilebilir ki, bizim eski tarz bir “Maison Rustique” yani “Beytü’l-Dehkan”imizdir…”

Comments are closed.