Padişahımızın Hafif Rahatsızlığı

“Padişah doktorlarının dinlenmelerini tavsiye etmesi üzerine dün dairesinden  çıkmadıklarından selamlık töreni yapılamamıştır. Böyle olmakla birlikte padişahımızın rahatsızlığı hafif bir nezleden ibarettir…

Rapor Sureti:

Padişah Hazretleri nezleden biraz rahatsız olduklarından yarınki selamlık törenine katılmak  için dairelerinden çıkmamalarına tedbir amaçlı lüzum görülmüş olduğunu bildiren rapor hazırlanıp yetkililere bildirilmiştir

27 Haziran 1918

Padişah Başhekimi

Albay Ahmet”

Comments are closed.