Parlamento’nun Kapatılması

Parlamenton dün gensoru görüşmelerine başlamış, fakat kabinenin açıklamalarını içeren beyannamenin okunması biter bitmez Meclisin kapatılması emri okunarak meclis dağıtılmıştır.

“Zorunlu siyasi gerekçelerden dolayı Parlamentonun feshinin gerekli olmasına ve Anayasamızın yeniden düzenlenmiş yedinci maddesinin ilgili fıkrası gereğince lüzum görüldüğü takdirde meclisin dağıtılması bize ait bir hak olduğu için meclisin bugünden itibaren kanundan aldığım yetkiyle feshettim.”

21 Aralık 1918

Sadrazam Tevfik, Mehmed Vahideddin.

1 üst: Parlamentonun kapatılması hakkındaki fermanı alan Sadrazam Tevfik Paşa

2 alt sağ: Siyasetin geneli hakkında açıklamalarda bulunan Hariciye Nazırı Reşit Paşa

3 alt sol: Parlamentonun kapatılması hakkındaki fermanı okuyan Dahiliye Nazırı Mustafa Arif Bey.

Comments are closed.