Rusya İle Barış İmzalanması Dolayısıyla Başkomutanlık Vekilliğinden Ordu ve Donanmaya Gönderilen Genelgenin Sureti

“Askeri Bilgilendirme Merkezinden:

Bir süreden beri Rusya hükümeti ile İttifak Devletleri yetkilileri arasında Brest Litovsk’ta başlamış olan barış görüşmeleri kesintiye uğramıştı. Haklılığından ve gücünden emin olarak ilahi yardıma güvenen müttefik orduları nihayet ilk görüşmelerde başarılamayan kesin barışı hızlı ve etkili mücadeleleri ve güçlü silahlarıyla sağladılar. Sonunda Rusya hükümeti tarafımızdan teklif olunan bütün koşulları itirazsız kabul ederek barış anlaşmasını imzaladı…”

Comments are closed.