Sabık Çar Nasıl Kurşuna Dizildi!

Berlin 25 Temmuz(L): Eski Çar’ın öldürülmesi hakkında “Helsingfors”dan “Bermünih” Gazetesi’ne aşağıdaki bilgi veriliyor:

Çar’ın Ekaterinburg şehri üzerine yürüyen Çekoslovak yağmacılarına teslimi amacıyla bir heyetin oluşturulduğu haberi alınmıştı. Bolşevikler, Çarı bekçilerinin elinde serbest bırakmışlarsa da bekçiler onu hiçbir suretle ihtilalcilere teslim etmemek emrini almışlardı. Çekoslovaklar şehre karşı faydasız hücumlarına başladıkları zaman Çarı hemen şehrin yirmi dakika uzağındaki bir çiftliğe götürdüler. Daha yolda kendisini öldürmek istemişlerse de buna engel olunmuştu… Sovyet Hükümet Başkanı idam kararını Çar’a okudu. Çar bu kararı soğukkanlılıkla karşıladı. Yalnız Çariçe’yi son bir defa görmek için izin verilmesini istedi.  Bu isteği reddedildi. Birkaç gün sonra idamı infaz edildi.”

Comments are closed.