Şehrimizdeki Ermeni Yetkili Heyeti ve Türkiye Ermenileri

“Heyet Başkanı “Türkiye Ermenilerinin içişleri bizi hiç ilgilendirmez…”

İstanbul’da bulunan Kafkas Ermeni Cumhuriyeti Yetkili Heyeti

Ermeni Heyetinin Başkanı Mösyö Aharonian “Cerenbek” Gazetesi muhabirine Türkiye’deki Ermenileri konu ederek ve muhabirin Türkiye Ermenileri hakkında sorduğu soruya cevaben demiştir ki: “Sizi temin ederim ki Türkiye Ermenilerinin içişleri bizi asla ilgilendirmez. Biz ancak Kafkasya Ermeni Cumhuriyeti hakkında görüşmelerde bulunmak, bizim kuvvetli komşumuz ve koruyucumuz olan Osmanlı Devleti ile sınırlarımız ile ülkemizin yerini belirlemek için geldik. Dolayısıyla tekrar ederim ki biz Türkiye Ermenilerine ait konuları konuşacak değiliz…”

 

Comments are closed.