Senüsi Şeyhi’nin Ziyareti

-Senüsi  tarikatı; Tarikat mensupları; Tekkeler; Senüsilerin Ruhu; Halifeye Bağlılıkları-

Bingazi yakınında Kefre’de  Üstadın Tekkesi  ismi ile bilinen Senüsi tekkesi

Bugün şehrimiz büyük bir İslam liderinin gelmesiyle şerefleniyor. Yazdığımız gibi Şeyh Ahmed es-Senûsî Hazretleri Viyana’dan geliyorlar. Şeyh düşmanın şiddetli ablukasına rağmen Akdeniz’i geçmeyi başarmışlardır. Doğru ve isabetli görüşleri herkesçe kabul gören Şeyh Senûsî kabilelerinin başında birçok defalar gösterdiği kahramanlık safhalarına son seyahatleri ile yüksek bir medeni cesaret örneği eklemişlerdir…

Halifeye Bağlılık:

Dediğimiz gibi Senûsîlerin ve muhterem şeyhlerinin Müslümanların Halifesine ne kadar bağlı olduklarını en son seferleri ispat etmektedir. Şeyh Senüsi’nin büyük dedelerinden kalan bir vasiyet gereği bütün Senüsi tekkelerinde her sabah namazından sonra Müslümanların Halifesinin sağlığı ve devleti için Fatiha okunmakta olup önceleri dedesi döneminde tekkeye bir Hıristiyan asla giremezdi…”

Comments are closed.