Suriye’nin Bölüştürülmesini Protesto

“Berlin-2(MA): Havran Vekili Şekip Arslan Bey bütün düşman ülkelere gönderdiği bir telgraf yazısında; Fransa ile İngiltere arasında yapılmış olan anlaşma uyarınca, Suriye’nin İngiltere ile Fransa arasında paylaşılmasını protesto ederek diyor ki: Bu hal İtilaf Devletlerinin istila savaşı yaptıklarını ispat etmektedir. Suriye Osmanlı’dır ve Osmanlı kalacaktır. Wilson, Lloyd George ve diğer devlet adamları tarafından defalarca dile getirilen ilkelere göre; hiçbir devletin etkisi olmadan sırf halkın oylarına müracaat edilmesini öneriyorum. Suriyelilerin gerçek isteklerinin tersine alınacak herhangi bir karar kesin olarak gelecekte yeni savaşlara yol açacaktır.”

Comments are closed.