Surre-i Humayun Alayı

“Saltanatımızın güzel adetlerinden biri olan Surre-i Humayun Alayı dün Dolmabahçe Sarayı’nda yapılmıştır. Padişah Hazretleri saat üç buçuk sıralarında özel ikametgahından Mabeyn’e gelmiş ve beraberlerinde Veliaht Vahideddin Efendi, Şehzade Abdülmecit Ziyaeddin, Ömer Hilmi Efendiler, saray ileri gelenleri ve  görevlilerden bazıları bulunduğu halde sarayın 1. kat salonuna teşrif ve bakanlar tarafından karşılanarak emanet torbalarını bizzat kendileri mühürlemişlerdir… Halife Hazretleri, kürsi şeyhleri, hatip efendiler ve alimler tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ve Fetih Suresi ardından Duahan Efendi tarafından yapılan duada hazır bulunmuşlardır…”

Comments are closed.