Terhis Edilen Askerlerin Elbisesi Hakkında

“Savunma Bakanlığı’ndan: Ülke içinde giyecek teminindeki zorluklar göz önünde bulundurularak terhis olunan eratın giysilerinin geri alınmaması kararlaştırılmıştır. Ancak bazı askerlerin bu elbiselerini satmaları ve terhis edilen askerlerin elbiseleriyle çeşitli kanun dışı hareketlerde bulunmaları sebebiyle halkta bu eylemlerin askerlerce yapıldığı düşüncesi uyanmıştır. Bu sebepten terhis edilen asker içerisinde bu askeri giysilere ihtiyacı olan erat elbiselerini 27 Aralık 1918 tarihine kadar derhal sivil elbise şekline dönüştürmesi ve ihtiyacı olmayanların ise bu elbiseleri yine aynı tarihe kadar en yakın askerlik şubesine teslim etmeleri gerekmektedir…”

Comments are closed.