Trablusgarp Mücahitleri

Dört Senelik Kahramanca Yapılan Muharebelerin Tarihçesi-Sahrada Osmanlı Subayları-Senüsilerin Talimi- Şeyh Senüsi’nin Gücü, Cihad’a Davetleri- Tunus sınırında.

Misafirimiz Şeyh eş-Senüsi Hazretlerinin gayretleriyle İtalyanlardan temizlenen Trablusgarp’ın haritası ve Şeyh Hazretlerine ait bayrak.

…1915 Haziran’ında Trablusgarp’taki (Libya) isyan hareketlerini idare etmek için  İstanbul’dan, Ayan Meclisi üyelerinden Süleyman el-Barunî ve Şeyh Sufu’l-Mahmudî Efendiler Trablus’a gönderildiler. Harp çıktığında İtalyanlar gördükleri baskılarla Trablus’un iç kısımlarını tahliye ettiler. Senüsiler bütün müstahkem mevkileri ele geçirdiler ve çekilmekte olan düşmanı takiple büyük miktarda ganimet elde ettiler. Aynı zamanda Kuzey aşiretleri Kalife bin Asker komutasında Tunus sınırı üzerindeki karakol mevkilerine hücum etmişler, İtalyan askerleri beşte üç oranında kayıp verdikten sonra Fransız arazisine (Tunus) sığınmaya mecbur olmuşlardır…”

Comments are closed.