Trablusgarp’ta Türkler

Berlin, 26 Temmuz (MA): “Norddeutsche Allegemene Zeitiung Gazetesi’ne göre “Nieuwe Rotterdamsche Courant” Gazetesi’nin Balkan Muhabiri Türklerin kontrolündeki Senüsiler tarafından Trablusgarp’ta Hıms, Lide, Bingazi ve Derne’den ibaret bulunan beş  liman ele geçirilmesinden bahsederek  diyor ki; Türklerin Trablus’ta toplarıyla hastaneleriyle binlerce askerden oluşan bir kuvveti nasıl oluşturdukları bir sır olarak kalacaktır. Bundan üç ay önce Prens Osman Fuad Efendi Trablus’a çıkmış ve halk tarafından sevgiyle karşılanmıştır…”

Comments are closed.