Türkistan Bağımsızlığını İlan Etmiş

“Bal, 22 Mayıs (MA):

Ajans Mavas, Moskova’dan bildiriyor: Türkistan’dan gelen haberlere göre yerel Sovyetler Kongresi Türkistan’ı cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Bu yeni Cumhuriyet Rusya Birleşik Devletleri’ni oluşturan cumhuriyetlerden biri olacaktır. Yeni cumhuriyetin sınırlarını belirlemek için Moskova’dan özel bir komisyon yola çıkmış ve genel af ilan edilmiştir.”

Comments are closed.