Türkistan ve Sibirya Müslüman Devletleri

“En son Türkistan ve Sibirya’da Hükümet teşkilatı, Kuzey Kafkasya’da müftü seçimi hakkında aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.

Toplam 18 üyeden oluşan kabineye sosyal demokrat minimalistlere varıncaya kadar bütün partilerin temsilcileri girmiştir. Üyelerden Böke Necanof, Müslüman ve devrimden önce Kade Partisi üyelerinden olup onun dışında kabinede Yorat, Yakut, Kırgız ve Sibirya’da yerleşik halkların temsilcileri bulunmaktadır.  Kuzey Kafkasya’da Müslümanlar tarafından yapılan kongrede şeriat hükümlerinin uygulanması için geniş yetkiler verilen müftülük görevine ulemadan Necmeddin Efendi seçilmiş olup ve kendisine din bilginlerinin önderi, önder, şeriat hükümlerinin uygulayıcısı gibi unvanlar verilmiştir (Milli).”

Comments are closed.