Yeni Yıl Barış Yılı

“1918 yılına girerken Avrupa’da askeri durumun ne şekilde olduğunu gösterir harita-Bir yıl içinde düşmanlarımızın zayiatıyla gerek İtilaf ve gerekse İttifak devletlerinin bir yıllık harcamaları.
Bugün yeni yıla savaşla birlikte giriyoruz. Ve savaşla geçen bir yılda olağanüstü olaylara şahit olduk. Bunların en önemlisi en tarihisi şüphesiz ki Rusya ile sonuçlanmak üzere olan barış görüşmeleridir. Avrupa’nın Doğusunda barış hemen hemen sağlanmak üzeredir. Aslında Batı’daki düşmanlar henüz inatlıklarında kararlı görünüyorlarsa da 1918 yılının bize genel barışı da birlikte getireceği kuvvetle ümit olunabilir…”

Comments are closed.