Page 1
Standart

Boğaziçi Köprüsü

“Boğaziçi’nin Rumeli ve Anadolu sahillerini bir köprü ile birleştirmek düşüncesi hakkında Bayındırlık Bakanlığı yetkililerinden biri  “Osmanischer Lloyd” Gazetesine şu bilgileri vermiştir:

Sarayburnu ile Üsküdar arasında bir tünel mi yoksa bir köprü mü yapılacağını kararlaştırmak üzere Bayındırlık Bakanlığı’nda Baş Mühendis Vundar Beyin başkanlığında birkaç mühendisten oluşan komisyon kurulmuştu. Bu komisyonun hazırladığı rapor üzerine karar köprüden yana verilmiştir. Çünkü köprü hem ticaret için daha uygun olacak hem görkemli bir manzara arz edecektir. Köprü Ayasofya’da başlayıp Üsküdar’ın Harem ve Salacak iskeleleri arasındaki bir yerde Asya’ya ulaşacaktır…”

 

Etiketler: , , , , ,
Standart

Belediye’nin Önemli Bir Girişimi: Turist Rehberi

-Turist Rehberi-

Belediye kendi sınırları içindeki Fatih, Beyoğlu, Anadolu;  ve sınırı dışındaki Yeşilköy, Bakırköy, Boğaziçi Rumeli Kıyısı, Adalar ve Boğaziçi Anadolu kıyısı için hazırlattığı toplam sekiz paftayı içeren bir turist rehberi düzenlemiştir. Bu rehberde haritaların yanında ayrıca sokak, meydan, cami, mescit, resmi kuruluşlar ve büyük binaların fotoğrafları bulunacak ve tarihi bilgileri de bu rehberde yer alacaktır.”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Anadolu’ya Dair Filmler

 

“Eğitim Bakanlığı adına çeşitli şehirlere, köylere ait sinema filmleri çekmek üzere Anadolu’ya gönderilmiş olan Necati Bey Filistin, Bağdat ve Musul bölgelerinde bir seyahat yaptıktan sonra en son İzmir’e gelmiştir. Pek yakında şehrimize gelecektir. Sinema vatandaşın eğitilmesi, fikri ve ilmi gelişimi için çok önemli bir araç haline geldi. Gelişmiş ülkeler bu yeni teknolojiden istifade ediyorsunuz. Ondan birçok alanda faydalanıyorsunuz; gidemeyeceğiniz şehirleri, yerleri, insanları seyrediyorsunuz, yüz binlerce lira masrafla gerçekleştirebileceğiniz faaliyetleri herkesin yararına kolayca yapıyorsunuz…”

,

Etiketler: , , ,
Standart

İstanbul Halı Piyasası ve Savaş

“Osmanlı ülkesinin en önemli ihraç kalemlerinden birisi olup zamanında başkentin en öndeki ticaret kalemini oluşturan halıcılık 1911’den 1913 yılına kadar süren Balkan Savaşlarından çok etkilenmiştir. 1.Dünya Savaşı ise İstanbul’un dışarıya yaptığı halı ihracatını bir kat daha düşürmüştür. Normal zamanlarda İstanbul dışarıya yıllık 50 milyon Franklık halı ihrac etmekteydi. Savaştan sonra ihracatın yeniden bu dereceye yükselebilmesi çok zaman alacaktır. İstanbul piyasasında en başta bütün Anadolu’nun ürünleri onu takiben Kafkasya, İran ve Türkistan ürünleri toplanmaktadır. Dolayısıyla İstanbul bütün Doğu halılarının dünyaya açılan kapısı konumundadır. Türkiye’nin paha biçilmez halıları için başlıca alıcı Birleşik Amerika’dır…”

Etiketler: , , , , , , , , , ,
Standart

Memleketimizde Şeker Fabrikaları. Şeker Fabrikaları Nerelerde, Nasıl Kurulacak?

“-Anadolu’da Pancar Tarımı ve Halka Yararı-Kendimize Yeter Derecede Şeker Üretebilecek mi?-

Memleketimizde şeker fabrikaları kurulması için, Ziraat ve Ticaret Bakanı Şeref Beyefendinin başkanlığında kurulu İktisat Üst Komisyonu’nda alınan kararlardan geçenlerde bir sayımızda bahsetmiş ve bu konuda düzenlenen kanunun Başbakanlığa sunulduğunu söylemiştik. Çok önem verdiğimiz bu konu hakkında Ziraat Genel Müdürü başarılı ve yetkin Nesip Beyefendi ile icra ettiğimiz araştırma neticesinde elde ettiğimiz yeni bilgileri aşağıda sunuyoruz.

Şeker Pancarı Yetiştirilebilecek Alanlar:

Şekerin hammaddesi olan pancar ile şeker kamışı yetişen alanlar noktasından ülkemizin Anadolu, Suriye ve el-Cezire kesimleri başlıca 40 kısma ayrılmıştır. Bunlardan 30’u pancar ekim bölgesi olup memleketimizin Anadolu bölümünü ve Doğu illerimizi içine alır…”

Etiketler: , , , ,