Page 1
Standart

Birebir ve Genel Ateşkes Görüşmeleri

“Birebir Ateşkesin Geriye Kalmasının Sebepleri-Tespiti Mümkün Olmayan Söylentiler- Üyelerimize Teklif Edilen Şartların En Önemlileri-Paris Görüşmeleri

…Bununla birlikte sözüne güvenilir birinden aldığımız bilgilere göre yetkili üyelerimize teklif edilen ateşkes şartları 22 maddeyi içermekte olup en önemlileri şunlardır:

1-Tüm ordunun terhisi

2-Boğazların İtilaf Devletleri tarafından işgali

3-Adana ve çevresinin boşaltılması ve genel barış yapılıncaya kadar geçici olarak itilaf askerleri tarafından işgali

4-Zonguldak limanının ve kömür ocaklarının teslimi

5-Karadeniz ve Akdeniz limanlarından bazılarının hareket üssü yapılması

6-Genel af ilanı

7-Mütareke şartlarının bozulmaması için geçici bir kontrol

8-Doğu Anadolu vilayetlerinde kargaşa çıktığında emniyeti temin işinin İtilaf hükümetlerine terki.

9-Batum, Kars ve Ardahan’dan Osmanlı birliklerinin çekilmesi.

Amerika tarafından ateşkes ve barış görüşmeleri için Paris’e gönderilen yetkili heyetin üyelerinden Albay Havz

Etiketler: , , , , , , , ,
Standart

Güney Kafkasya ile Barış İmzalanması

-Barışın Esasları Hakkında Anlaşmaya Varılması- Ayrıntılara Ait Görüşmeler- Eski ve Yeni Sınırlarımız-

Güney Kafkasya ile barış yapmamız üzerine o civarda oluşan yeni coğrafi durumu ve üzerinde düzeltme yapılan sınırları gösterir harita

Güney Kafkasya yetkilileriyle barış görüşmesinde bulunmak üzere özel bir heyetin başında Batum’a hareket eden Adalet Bakanı Halil Bey tarafından Dışişleri Bakanlığı’na çekilen telgrafta; barışa temel olacak konuların belirlenip tamamlandığı ayrıntıya ait konuların ise İstanbul’da ele alınıp görüşüleceği bildirilmiştir. Halil Bey beraberindeki heyetle birkaç güne kadar İstanbul’a dönecektir. Güney Kafkasya’da Azerbaycan, Gürcüler ve Ermenilerle meskun havalide kurulan üç devlet yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda eski sınırlarımızda bazı düzeltmeler yapılması kararlaştırılmıştır…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Batum, Kars, Ardahan’ın Geleceğinin Belirlenmesi

-Barış Anlaşması Gereğince Yakında Ahalinin Görüşüne Müracaat Olunacak-

93 Harbi’nde(1877) bizden savaş tazminatı karşılığı alınan Batum, Ardahan, Kars ve çevresi halklarının, her milletin kendi geleceğini kendisinin belirlemesi hususundaki özgürlüğüne dayanarak Osmanlı Devleti ile uyum içinde kendi geleceklerini belirlemek hakkını Brest Litovsk Barış Anlaşması gereğince elde ettikleri bilinmektedir… Gerek Batum’da, gerek Kars’ta, gerek Ardahan’da halk kurtarıcısı olan kahraman askerlerimize pek büyük bir özlem ve sevinçle, tarifsiz bir heyecan ve sıcaklık içinde karşıladıklarından başvurulacak halk oylamasının anavatana bu üç sancağın tamamen bağlanıp katılmasını sağlayacağından şüphemiz yoktur.”

Etiketler: , , , ,
Standart

Kars’ın Düşman Elinden Kurtuluşu

“- Kars Şehrinin Geçmişine Genel Bir Bakış –

Düşmandan en son temizlenen Doğu illerimizin coğrafi konumlarını gösterir harita.

Batum’un geri alınışına dair yazdığım makaleyi, pek yakında Kars hakkında dahi bir makale yazabilmek temennisiyle bitirmiştim. Okurlarımız, bu temennide Kars’ın da fetih ve kurtuluş duasının bulunduğunu elbette anlamışlardır. Ardahan, Batum makaleleri gibi Kars makalesinin de yazılması fethin gerçekleşmesine bağlıydı. Şükürler olsun ki Kars makalesini yazıyorum: Genel Karargah’ın bugünkü gazetelerdeki resmi bildirisi “Kars civarında başarılı muharebeler sonucunda Kars Kalesini aldık. Çeşitli çaplarda sekiz yüz altmış top ele geçirdik diyor…”

Etiketler: ,
Standart

Batum’a Doğru Başarılı İlerleyişimiz

“Vastan, Ernis ve Sarıkamış’ın Tarafımızdan Ele Geçirilişi

En son olarak resmi bildirimizde ordumuz tarafından ele geçirildiği belirtilen düşman işgalindeki topraklarımızın coğrafi konumunu gösterir harita.

Kafkas Cephesi’nde operasyonlar düzenleyen ordularımız ileri hareketlerine devam ederek, her gün ana vatanın senelerce düşman ellerine kalmış ve bu suretle bin türlü zulüm ve  tecavüze uğramış bazı bölgelerini kurtararak ülkemizin bütünlüğünü yeniden sağlamaktadırlar… Dünkü resmi bildiri, hücumlarına devam eden birliklerimiz şiddetli muharebeler neticesinde Van’ın iki tarafında yer alan  Vastan ve Ernis kasabalarını zapt ettiklerini ve Sarıkamış’ın da yine tarafımızdan geri alındığı müjdeli haberini bildirmekte idi… Batum civarında güvenliği ihlal eden çetelere karşı ise, resmi bildiride söz edildiği üzere harekatımız devam etmekte olup  93 Harbi’nin(1877) uğursuz bir sonucu olarak elimizden giden bu kıymetli ilimizin dahi ordunun zafer ve gayretiyle birkaç güne kadar geri alınıp eskiden olduğu gibi ülke topraklarına katılacağını elbette bekleyebiliriz…”

Etiketler: , , , , ,