Page 1
Standart

Konya’da Yetim Ermeni Çocukları

“Konya ve civar köylerinde 400 kadar yetim Ermeni çocuğu bulunduğu ve bunların sefil, başıboş bir şekilde ötede beride dolaştıkları Konya’dan Ermeni gazetelerine yazılan mektuplardan anlaşılmış ve bu çocukların kıştan önce koruma ve kollama altına alınması için Patrikhane’nin gereken önlemin alması istenmiştir.”

Etiketler: ,
Standart

Şehrimizdeki Ermeni Yetkili Heyeti ve Türkiye Ermenileri

“Heyet Başkanı “Türkiye Ermenilerinin içişleri bizi hiç ilgilendirmez…”

İstanbul’da bulunan Kafkas Ermeni Cumhuriyeti Yetkili Heyeti

Ermeni Heyetinin Başkanı Mösyö Aharonian “Cerenbek” Gazetesi muhabirine Türkiye’deki Ermenileri konu ederek ve muhabirin Türkiye Ermenileri hakkında sorduğu soruya cevaben demiştir ki: “Sizi temin ederim ki Türkiye Ermenilerinin içişleri bizi asla ilgilendirmez. Biz ancak Kafkasya Ermeni Cumhuriyeti hakkında görüşmelerde bulunmak, bizim kuvvetli komşumuz ve koruyucumuz olan Osmanlı Devleti ile sınırlarımız ile ülkemizin yerini belirlemek için geldik. Dolayısıyla tekrar ederim ki biz Türkiye Ermenilerine ait konuları konuşacak değiliz…”

 

Etiketler: , , , ,
Standart

Güney Kafkasya ile Barış İmzalanması

-Barışın Esasları Hakkında Anlaşmaya Varılması- Ayrıntılara Ait Görüşmeler- Eski ve Yeni Sınırlarımız-

Güney Kafkasya ile barış yapmamız üzerine o civarda oluşan yeni coğrafi durumu ve üzerinde düzeltme yapılan sınırları gösterir harita

Güney Kafkasya yetkilileriyle barış görüşmesinde bulunmak üzere özel bir heyetin başında Batum’a hareket eden Adalet Bakanı Halil Bey tarafından Dışişleri Bakanlığı’na çekilen telgrafta; barışa temel olacak konuların belirlenip tamamlandığı ayrıntıya ait konuların ise İstanbul’da ele alınıp görüşüleceği bildirilmiştir. Halil Bey beraberindeki heyetle birkaç güne kadar İstanbul’a dönecektir. Güney Kafkasya’da Azerbaycan, Gürcüler ve Ermenilerle meskun havalide kurulan üç devlet yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda eski sınırlarımızda bazı düzeltmeler yapılması kararlaştırılmıştır…”

Etiketler: , , , , ,