Page 1
Standart

Et ve Zeytin Yağı Meselesi

“Karaborsayı Önleme Komisyonun Dünkü Toplantısı

Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri ve Zeytin Yağı Tüccarının Önerileri

Fiyatların Düşürülmesi İçin Yapılması Gerekenler

Aynı zamanda Hayvan Tüccarları Birliği temsilcisi Şevki Efendi adında bir kimse Anadolu’da hayvan yetiştiriciliği hakkında bilgi vermiş ve bir takım karaborsacıların küçükbaş hayvanları toptan satın alarak piyasada fiyatları yükselttiklerini bildirmiştir. Bu zatın verdiği bilgiler komisyonca benimsenmiş ve araştırma yapılarak üreticilerin isteklerinin kabulü takdirinde et fiyatının kilo başına 20-30 kuruş kadar düşeceği anlaşılmıştır. Zeytinyağı üreticilerinden birkaçı dahi komisyona gelerek yağın taşıma ve satışındaki sıkıntılara dair birçok bilgi vermişlerdir. Bunların ileri sürdükleri görüşe göre zeytinyağı fiyatı şu anda Edremit gibi yerlerde 70-80 kuruş civarındadır. Adı geçen tüccardan bir kısmı taşıma araçları konusunda kolaylık gösterilmesi ve gereken yardımın yapılması halinde İstanbul’da zeytin yağının 110-120 kuruşa kadar satılabileceğini söylemişlerdir…”

Sağda: Gıda Komisyonu Üyeliğine atanan Ayan’dan Mavro Kordano Efendi

Ortada: Gıda Komisyonu Üyeliğine atanan Ayan’dan Çürüksulu Mahmud Paşa

Solda: Gıda Komisyonu Üyeliğine atanan Ayan’dan Topçu Tümgeneral Rıza Paşa

Etiketler: ,
Standart

Etli ve Etsiz Günler

“Erzak Temin Komisyonunun dünden itibaren uygulamaya başlanılan kararı uyarınca bir hafta içinde et yiyebileceğimiz ve yiyemeyeceğimiz günleri gösterir tablo

Erzak Temin Komisyonu tarafından haftada ancak 4 gün et kesilip satılacağı ve 3 günde gerek kasaplarda gerek lokantalarda et bulundurulmayacağı ilan edilmiştir. Dün bu karar uyarınca ilk defa olarak şehrimizdeki lokantalarda et yemeği pişirilmediği gibi kasaplarda da et satılmamıştır. Savaşın ortaya çıkardığı zorunlulukların sonucu olan bu yoksunluklara ister istemez katlanacağız. Bu şartların sona ermesi ancak savaşın bitmesine bağlıdır…”

Etiketler: ,