Page 1
Standart

İkinci Çanakkale: Filistin Cephesi

“Filistin Cephesi’nde Kahramanlıklar

Övünçlerimizi Yazmak Milli Bir Görevdir

Gazze Meydan Muharebeleri

Meşhur Alaylarımız

Düşmanın Amaçları

Birinci Şerîa Zaferi

Evet, orada, kutsal toprakların sıcak vadilerinde ikinci bir Çanakkale yükseliyor! Nasıl birinci Çanakkale, hilafet ve saltanatın merkezini düşmanlara çiğnetmemiş ise ikinci Çanakkale de Suriye’nin merkezini koruyor. Çanakkale’nin 18 Mart ve Anafartalar zaferleri varsa Filistin’in de Gazze ve Şerî’a galibiyetleri vardır. Çanakkale düşmanın kara, deniz, hava kuvvetlerine karşı yalnız sinesi ve süngüsü ile galip geldiği gibi Filistin’de de aynı kuvvetlerin üstün gücüne karşı Türk’ün sindirilmez coşkusu mukavemet gösteriyor. Çanakkale’nin toprak tabyaları dretnotları mağlup etmişti, Filistin’in kumdan siperleri de zırhlı otomobilleri kumlara gömüyor! Çanakkale de boğazın mavi suları, düşman önünde aşılmaz, yıkılmaz bir kale olmuştu; Filistin’de de Şerî’a nehri hasma, geçilmez bir set oluyor…”

Resim-1: Filistin’de Osmanlı’nın Kahraman direnişini simgeleyen bir tablo.

Resim-2: (Sağ): Filistin’de Grup Kumandanı Mareşal Liman von Sanders

Resim-3: (Sol): 1. Şerîa Zaferini kazanan komutanlarımızdan Süvari Tümeni Komutanı Albay Esad Bey.

Resim-4: (Harita üst): 1. Şerîa Zaferinde İngiliz hücum hattı ile Osmanlı karşı hücum hattını gösterir harita.

Resim-5: (Harita-alt): 1. Şerîa Zaferinde İngiliz hücum hattı ile Osmanlı karşı hücum hattını gösterir harita.

Resim-6: Filistin’de Osmanlı karşısında çaresiz kalan İngiliz Ordu Komutanı General Allenby

Etiketler: , , , ,
Standart

Resmi Tebliğ

“22 Kasım 1917 tarihli Genel Karargâh bildirisidir.

1-Sina Cephesi: Gazze ve Biri’s-Sebu’ civarında yapılan savaşlardan sonra birliklerimiz defalarca düşmana karşı koyarak her yerde kayıplar verdirmişti. Halen birliklerimiz Nehrü’l-Avcâ ve Ebulecâ vadileri gerisinde ve düşmanın karşısında Cenaniye, Beytlikyâ, Karyetü’l-Enab Safa civarında bulunuyorlar. Daha güneyde ise birliklerimiz düşman keşif kollarıyla çatışmaktadır. Gazze ve Biri’s-Sebu’ muharebelerinden sonra ilk defa olarak önceki gün yeniden bir muharebe daha meydana geldi…(Milli).”

  

Etiketler: , , , , , , ,
Standart

Filistin’de Durum

“1.Filistin Cephesi’nde savaşın durumunu ve İngiliz Cephesi’ni ayrıntılarıyla gösteren harita.

2. Gazze muharebelerinde uğradığı yenilgiler nedeniyle Filistin Cephesi Komutanlığından alınan General Murray.

İngilizler, 1. Dünya Savaşı’nda bize karşı giriştikleri harekâtın hemen hepsinde başarısızlığa uğradılar. Çanakkale saldırısı tam anlamıyla sonuçsuz kalmış, Irak Harekâtı İngiltere’yi baştan başa sarsacak kadar büyük bir rezalete sebebiyet vermiş ve diğer saldırıları dahi sönüp gitmiş olduğu gibi Filistin yahut Sina saldırısı da Gazze’deki kahramanlarımızın cesaret dolu, gözü pek savunmaları karşısında çölün kumlarına saplanıp kalmıştır. İlkbaharda gerçekleşen Gazze muharebelerinde İngilizler güçlü süvari birliklerine, her boyutta toplarına, tank denen zırhlı araçlarına ayrıca sol kanattan donanmaları yardımına ve sayıca çok üstün olmalarına rağmen zafer yine kahraman Türk birliklerinin olmuştur.”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Resmi Tebliğ

“20 Nisan 1917 tarihi ile Genel Karargâhtan bildirilmiştir:

1-Sina Cephesi’nde 18-19 Nisan 1917 gecesi sakin geçtikten sonra dün sabah Gazze civarında ikinci bir meydan muharebesi başladı. Sabahın saat beşinde düşman şehre şiddetli bir topçu ateşi başlattı…

Öğleden sonra saat yedide merkezdeki grubumuz düşmanın üçüncü bir saldırısını daha öncekiler gibi kanlı bir biçimde püskürttü. İstisnasız bütün mevzilerimizi koruduk. Sol kanatta süvari tümenimiz başarıyla düşman süvarilerini kovup yavaş yavaş ilerleyerek düşmanın sağ kanadının ardındaki geri çekilme hareketliliğini gözlemliyordu. Akşam geç vakitte piyadelerimizin sol kanadı süvari tümenimizle ortaklaşa çekilmekte olan düşmana karşı bir saldırıya geçti. Karanlıkta bütün cephede düşmanın tümden geri çekildiği izleniyordu. Cenab-ı Hakkın lutuf ve yardımıyla II. Gazze Meydan Muharebesi de böylece zaferle taçlandı.”

Etiketler: , ,
Standart

Gazze’de İngilizleri Geri Püskürten Kahraman Alaylar

Gazze Muharebesi’nde İngiliz birliklerini mağlup eden Osmanlı alayları hakkında

“125. ve 79. Piyade Alayları özellikle cesaret ve kahramanlıkları ile öne çıkmışlardır. Gazze’de yapılan, Cenab-ı Hakk’ın yardımı ve iradesiyle galibiyetimizle sonuçlanan muharebede farklı sınıflara ait birliklerimizin tamamı takdire değer bir kahramanlıkla savaşmışlardır. Özellikle 125. ve 79. Piyade alaylarımız bu muharebede olağanüstü bir gayret göstermek suretiyle şan ve şeref kazanmışlardır. Gerek Gazze Muharebesi’nden sonraki günkü resmi bildiride gerek Savaş Basın Merkezinin dünkü sayımızda bulunan bildirilerinde bu iki fedakâr alayımızın övülmüş ve takdirle anılmıştır.

79. ve 125. Piyade alaylarımız cesareti karşısında İngilizlerin o pek çok güvendikleri tankları bile bir işe yaramamış ve kahraman Türk ve Arap askerlerinin ardı ardına gelen hücumları karşısında nihayet düşman er meydanından mağlubiyetle çekilmeye mecbur olmuştur. Bu münasebetle sütunumuzu o kahraman alaylarımızın zaferinin bir hatırası olmak üzere çizdirdiğimiz resimle süslüyoruz.”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Gazze Zaferi

“Berlin, 4 Nisan (Gecikmiştir).

Ajans Wolf, İngilizlerin Gazze’ye karşı başlatmış oldukları saldırının gayet planlı bir şekilde hazırlandığını haber veriyor. 26 Mart’ta İngilizler söz konusu mevkiyi ele geçirmek istemişlerdir. İki gün süren bir savaştan sonra İngilizler ağır kayıplar vererek püskürtülmüşlerdir. Çoğunluğu süvarilerden oluşan İngiliz kuvvetleri 4 tümenden oluşmaktaydı. Osmanlı birlikleri parlak bir surette savaşmışlardır. Savaş alanında üç binden fazla İngiliz cesedi sayılmıştır. Düşman güneybatı yönünde çekilmeye mecbur kalmıştır.”

Etiketler: , , ,
Standart

Gazze Zaferi

“-İngiliz Ordusu’nun Gazze Civarındaki Bozgunu ve Çekilişi-

Çoktan beri Sina Cephesi’nde olması beklenilen muharebe 26 Mart’ta İngilizlerin saldırısı ile başlamış ve bütün şiddetiyle iki gün devam ettikten sonra askerlerimizin parlak zaferi ile sonuçlanmıştır…

Galiçya’da Rusların dalga dalga icra ettikleri saldırılara sarsılmak bilmez bir dirençle karşılık veren, bütün cephelerde savaşın tehlike ve sıkıntılarına tam bir kahramanlıkla karşı koyan  ordumuz, bu başarı hanesine Gazze civarında şöhret ve şerefini artıran yeni ve parlak bir zafer eklemiştir. Bundan dolayı milletimizin minnet duygularını kahramanlarımıza iletir ve kahraman ordumuz için yeni zaferler dileriz.”

Etiketler: , , ,