Page 1
Standart

Güney Kafkasya ile Barış İmzalanması

-Barışın Esasları Hakkında Anlaşmaya Varılması- Ayrıntılara Ait Görüşmeler- Eski ve Yeni Sınırlarımız-

Güney Kafkasya ile barış yapmamız üzerine o civarda oluşan yeni coğrafi durumu ve üzerinde düzeltme yapılan sınırları gösterir harita

Güney Kafkasya yetkilileriyle barış görüşmesinde bulunmak üzere özel bir heyetin başında Batum’a hareket eden Adalet Bakanı Halil Bey tarafından Dışişleri Bakanlığı’na çekilen telgrafta; barışa temel olacak konuların belirlenip tamamlandığı ayrıntıya ait konuların ise İstanbul’da ele alınıp görüşüleceği bildirilmiştir. Halil Bey beraberindeki heyetle birkaç güne kadar İstanbul’a dönecektir. Güney Kafkasya’da Azerbaycan, Gürcüler ve Ermenilerle meskun havalide kurulan üç devlet yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda eski sınırlarımızda bazı düzeltmeler yapılması kararlaştırılmıştır…”

Etiketler: , , , , ,