Page 1
Standart

Komutan Şehzademiz Osman Fuad Efendi Hazretleri Trablusgarp’tan (Libya) Geliyor

“Prens Osman Fuad Efendi Hazretleri

I.Dünya Savaşı’nda Trablusgarp Mücadelesi de bizim için şanlı bir sayfa oluşturur. Bu mücadelelerde Osmanlı birliklerinin komutanı genç Şehzademiz Osman Fuad Efendi’nin gösterdiği dik duruş askerlik tarihimize geçecektir. İtilaf Devletleri ile varılan ateşkesin şartları gereği biz Trablusgarp’tan askerlerimizi çekecek ve gelmeyenlerini asi sayacaktık. Buna göre Şeyh Senûsî’nin ülkesinde de askeri harekat durdurulduğundan Trablusgarp’taki Osmanlı birliklerinin komutanı Prens Osman Fuad Efendi Trablus’tan ayrılarak şehrimize gelmek üzere yola çıkmıştır…”

Etiketler: , , , ,
Standart

Dünkü Hava Hücumu

Düşman Uçaklarının Dünkü Saldırıları – İstanbul Üzerinde Hava Mücadelesi – Kahraman Fazıl Beyin Yaralanması – Düşman Uçakları Bomba Atmadılar!

Dünkü hava mücadelesine katılan pilotlarımızdan Vecihi Bey

… Saat iki sıralarında gördüğümüz iki savaş uçağımızın birisinde Yüzbaşı Fazıl diğerinde büyük ihtimal ile Pilot Vecihi Bey vardı. Bunlara Fazıl Bey komuta ediyordu. Düşmanla ilk teması cesur Fazıl Bey yaptı… Pilot Vecihi Bey ise 1. Dünya Savaşı’nda cephelerde ve özellikle Kafkas Cephesi’nde görev almıştır. Görece daha yeni bir pilot olan Vecihi Bey de Fazıl Bey gibi bir hayli üne sahip olmuştur. Sözü geçen pilotumuz birkaç sene evvel Kafkasya’da Rus uçakları ile yaptığı bir mücadelede başından aldığı bir yaradan dolayı o zaman Rusların işgalinde bulunan Erzurum civarına inmek zorunda kalmış ve onlara esir düşmüştür. Sonra Dağıstanlı bir dindaşın yardımıyla Acem dervişi kıyafeti ile Rusya’dan kaçarak vatanına dönmüştü…”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Yenigün’ün Yarışması 16

Ordu Komutanlarımızdan Mustafa Kemal Paşa

“Ordu komutanlarımızdan Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa.

Mustafa Kemal Paşa bu savaşta büyük yararlılıklar gösteren kahraman bir komutalarımızdandır. Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı başarıyla mücadele veren bir avuç kahraman arasında öne çıkan Mustafa Kemal Bey, I. Dünya Savaşı’ndan önce Sofya’da askeri ataşeydi. I. Dünya Savaşı’na katılmamız üzerine orduya dahil olmuş ve Çanakkale’deki tümenlerimizden birinin kumandanlığını yapmıştır. 25 Nisan 1915’de İngilizler Arıburnu’na çıktıkları ve Kocaçimen Tepesine doğru ilerledikleri zaman karşılarında Mustafa Kemal Beyin kahraman tümenini bulmuşlardı. Tümen kanlı bir muharebeden sonra düşmanı sahile atmış, İstanbul yolunu kapamıştı. Mustafa Kemal Bey, kahraman birlikleriyle bu cephede Temmuz’a kadar bütün düşman hücumlarını durdurmuş, 5-6 Ağustos’ta ansızın Anafartalar’a çıkan İngiliz birliklerini de usta ve kararlı idaresiyle mağlup etmiştir. Çanakkale’den sonra terfi ederek Tuğgeneral olan Mustafa Kemal Paşa Ruslara karşı çıkarılan ve sağ kanattaki ordunun komutasını üstlenmiştir. Mustafa Kemal Paşa halen Filistin Cephesi’ndeki ordularımızdan birinin komutanıdır.”

Etiketler: , , , , ,
Standart

10 Temmuz Milli Bayramı’nın (Meşrutiyet Bayramı) Onuncu Yıldönümü

“Bugün 10 Temmuz Milli Bayramı’nın (Meşrutiyet Bayramı) onuncu senesini kutluyoruz. Diğer taraftan I. Dünya Savaşı’nın da dördüncü senesi bitmek üzeredir. I. Dünya Savaşı bundan dört yıl önce  yine bir 10 Temmuz günü  başlıyordu…

Donanma Cemiyeti’nin Düzenlediği On Temmuz Kutlamaları

Donanma Cemiyeti Genel Merkezinden:

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Temmuz Milli Bayramı’na denk düşen kutlu günde,  cemiyetimiz tarafından düzenlenen ve Genel Merkez Üyelerimiz ile diğer cemiyet yetkilileri ve şehrin ileri gelenlerinden oluşan kutlama heyeti bugün saat 09.30’da genel merkezimizden hareket edecektir…”

Etiketler: , ,
Standart

Sansürün Kaldırılması

“I. Dünya Savaşı’nın başından beri basına uygulanan sansürün siyasi konulara ait kısmı kaldırılmış, askeri konulara ait olan sansür ise her ülkede olduğu gibi askeri sansür kurulunun gözetim ve incelenmesine bırakılmıştı. Osmanlı Basını şimdiye kadar gösterdiği denge politikasıyla hükümetin beğeni ve takdirini kazanmıştır. Buna, basına özgürlük konusunda ilk adımı atan Basın Komiseri Aziz Beyefendinin bu alandaki çalışmalarına askeri sansür kurulunun da Osmanlı Basınına karşı beslediği samimiyet ve güven duygusunun da eklenmesiyle  gazeteler bundan sonra askeri konular ayrı tutularak sansür denetiminden kurtulmuşlardır…”

Etiketler: ,
Standart

Ramazan Dolayısıyla

Oruç-Savaş-Yangın

Dört sene boyunca zalim ve acımasız şekilde devam eden I. Dünya Savaşı sebebiyle verdiğimiz aziz şehitlerimiz ile onların, arkada bıraktığı ümitsiz, boynu bükük ailelerin olduğu, cephelerin halen ateşler içinde inlediği, maddi ve manevi yoksulluğun insanımızı acımasızca kemirdiği bu dehşetli yılın Ramazan’ını nasıl karşılayıp nasıl uğurlayacağız? Bencilliğin bütün pervasızlığı ile hüküm sürdüğü şu memleketin Ramazan’ı da ibadeti de bizler için en büyük bir günah sayılsa yeridir. Zira Ramazan’ı ihlas ile hakkını vererek ifa etmek için engellerimiz ve eksiklerimiz var…”

Etiketler: ,
Standart

Boğazlar Hakkında Bir Belge

“Berlin, 6 Nisan (MA): Norddeutsche Allegemene Zeitiung Gazetesi Gorki’nin “Novayaşin”  adındaki gazetesinin 14 Şubat tarihli nüshasında kaydedilmiş ve savaştan önceki tarihe ait bir belgeyi yayınlamaktadır. Bu belge savaşın kimin tarafından istenildiği ve bir plan dahilinde hazırlandığı hakkında çok büyük öneme sahiptir. Bu konuda “Novayaşin” Gazetesi diyor ki; “21 Şubat 1914 tarihinde yani savaşın başlangıcından beş ay önce Petresburg’ta gizli bir toplantı yapılarak İstanbul’un ve boğazların zaptı için bir plan hazırlandığı gibi, bu planın I.Dünya Savaşı’nda  Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve diğer devletlere bu konuda düşen görevler belirlenmiş ve uygulanması istenmiştir…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Fes Konusu

 

“Yaşadığımız ekonomik krizde fes fiyatları hayal edilemez derecede arttı. Fesin kalıplanması bile beş kuruşa çıktı. Özel olarak imal edilen fesi giymek yerine, seri olarak üretilebilen kalpak giymek fese göre daha uygundur. I. Dünya Savaşı’nın başındaki boykotlar esnasında bir aralık kalpak modası çıkmıştı. Bu moda şimdi gerçek bir ihtiyaca dönüşmüştür…”

Etiketler: ,
Standart

Kadınlar Pazarında

“Pazarcılık yapan Kadınlar hakkında şimdiye kadar birçok dedikodu işitmiştim. I.Dünya Savaşı yıllarında silahaltına alınan erkeklerden boş kalan ticaret sahasını doldurmak için kadınlardan oluşan bir esnaf tabakası ortaya çıkmıştı. Bu kadınlar Mudanya-Tire-İzmir yoluyla İstanbul’a getirebildikleri eşyayı Galata rıhtımının arkasında tezgaha koyarak burasını bir pazara çevirmişler. Bu kadınlara dair işittiğim sözler ben de öteden beri bir araştırma merakı doğurmuştu.  Özellikle dedikodular arasında bu kadınların üç yüz dirhem eskimiş tereyağına 100 dirhem yoğurt eklemek suretiyle vücuda getirdikleri karışımı İstanbullulara taze tereyağı diye kandırmak gibi maharetler de gösterdiklerini duydukça bu merakım gittikçe artıyordu…”

 

Etiketler: , , , ,
Standart

SYKES-PICOT ANLAŞMASI (16 Mayıs 1916)

Dünya Savaşı esnasında İngiltere Osmanlı’ya karşı ayaklanan Mekkeli Şerif Hüseyin’i destekleyerek Bir Arap Devleti kurulması hususunda Fransa ile anlaştılar. Irak ve Filistin’de Şerif’e bağlı ama İngiliz kontrolünde Arap devleti kurulacaktı.  O dönemde Osmanlı Devleti’ne isyan eden Mekke Şerifi Hüseyin ile Mısır’daki Britanya Yüksek Komutanı Mc Mahon arasında gizli bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak sonradan konudan haberdar olan Fransa söz konusu anlaşmaya karşı çıktı. Anlaşmaya, kendisinin de dahil edilmesini ve yeniden düzenlenmesini istedi. Rusya’nın da katılımı ile anlaşma tekrardan şu şekilde düzenlendi:

Rusya’ya;Trabzon, Erzurum, Vanve Bitlisile Güneydoğu Anadolu’nun bir kısmı verilecek, Fransa ise Adana, Antep, Urfa, Diyarbakır, Musul ve Suriye’nin kıyı bölgesini alacak, İngiltere de başta Hayfa ve Akka limanları olmak üzere Bağdat, Basra şehirleri ile Basra Körfezi’ne dek olan kesim İngiltere’ye bırakılacaktı. Ayrıca İskenderun serbest bir liman işlevi görecekti. Filistin bölgesinde uluslararası bir yönetim kurulacaktı. Yapılan bu gizli anlaşma daha sonra Rusya’da meydana gelen 1917 Devrimi ile bozulmuş ve Lev Troçki 24 Kasım 1917’de bu anlaşmayı yayınlayarak Osmanlı Devleti’nin parçalanması esas alan anlaşmayı bütün dünyaya duyurmuştur.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,