Page 1
Standart

Kutsal Emanetlerin Kayıt Defterleriyle Karşılaştırılması ve İncelenmesi

“Ravza-ı Mutahhara’da korunmakta iken birkaç zaman önce İstanbul’a getirilen ve koruma amaçlı geçici olarak hazine emanetine bırakılmış olan kutsal emanetlerin kayıt defterleriyle birebir karşılaştırılması mücevher işlemeli değerli emanetlerin bilirkişi tarafından incelenmesi amacıyla Vakıflar Bakanı beyefendinin başkanlığında eski Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Mabeyn İkinci Katibi Said, Şeyhülharem-i Nebevi Hafız İbrahim, Vakıflar Bakanlığı Müsteşarı Münir, Saray Hazine Emini Hafız Refik, Harem-i Şerif Müdürü Mazhar ve Vakıflar Bakanlığı memurlarından Müfit ile Murteza beylerden oluşan bir komisyon kurulması ayrıca söz konusu emanetlerin korundukları sandıkların açılması esnasında Baş Mabeyinci Lütfi Simavi ve Hazine-i Hassa Genel Müdürü Refik Bey efendilerin hazır bulunmaları hakkında emir buyurulan fermanın gereğince Perşembe günü söz konusu komisyon Topkapı Sarayı’nda toplanarak mücevher işlemeli emanetler hakkında inceleme ve kontrol yapmıştır.”

Etiketler: , ,
Standart

Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Komisyonlar Kurulması; Avrupa’ya Heyet Gönderme Düşüncesi

Adana’nın Tarihine Bir Bakış

1-Harita: Adana’nın genel durumu ve Adana’nın altı ile göre coğrafi konumu

2-Adanalılar Cemiyeti Başkanı seçilen eski Senato başkanı Rıfat Bey.

…Dün muhabirlerimizden biri Rıfat Beye başvurarak derneğin kuruluş amacını sormuş ve şu cevabı almıştır:

“Cemiyetimiz Adana’nın haklarını savunmak, bu bölgenin Türklerden ayrılmaması için Adana’nın önde gelenleri tarafından kurulmuştur. Cemiyet Türklerin Adana’daki tarihsel, toplumsal, ekonomik, milli haklarını ispat için çalışacak, bunları halka, hükümete, yabancılara farklı iletişim araçlarını kullanarak bildirecektir. Bu hakları ispat için uzman kişiler tarafından araştırmalar yapılacaktır. Bu kişiler uzmanlıklarına göre farklı komisyonlara ayrılacak, bu şekilde araştırmalar daha kolay hale getirilecektir…”

Etiketler: ,
Standart

Hazinedeki Kutsal Emanetler

“Medine-i Münevvere’de bulunan emanetlerin buraya getirilerek saray hazinesinde korunduğu herkesçe bilinmektedir. Vakıflar Bakanlığı’nca bugün kutsal emanetlerin koruma altında tutulduğu oda açılarak sayımı kararlaştırıldığından, içerisindeki değerli taşların sayımı ve değer takdirinde bulunmak için belediyeden gönderilen bilirkişiler aracılığıyla sayım ve değer takdirleri yapılacaktır.”

Etiketler:
Standart

Kaçan Paşaların Mal Varlıklarına El Konuluyor

Deftardarlık’ta Kayıt İşlemleri-İstanbul’daki Emlak ve Arsalar-Milli Banka’da Elli Bin Lira- İstanbul Civarındaki Çiftlikler

Makam ve gelecek kavgası sebebiyle birbirinin can düşmanı iken güç ve nüfuzlarını korumak için dışarıya karşı dost görünmek gerektiğini çok iyi bilen ve hatta bu konuda birbirlerini uğurlar yada karşılarken gösteriş için öpüşmekten geri kalmayan Enver ve Cemal paşalar “İktidarlarının en kuvvetli dönemlerinde” (Bu resim Enver Paşa’nın Suriye seyahatinde otomobil içindeyken çekilmiştir)

Enver ve Cemal paşaların izinsiz olarak askerlik görevlerini terk edip Osmanlı sınırları dışına çıkmalarından dolayı Özel Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından kendilerine on gün zaman verildiği ve bu süre içinde gelmedikleri takdirde mal varlıklarına haciz konularak gıyaben yargılanmaya başlanacakları ilan olunmuştu. Süre dolmuştur. Her iki paşanın sahip olduğu mal varlığının haczi için Deftardarlık’a tebliğde bulunulmuştur…”

 

 

Etiketler: ,
Standart

Şehrimizde Ateşkes Uygulamaları ve Rumlar

-Rumlardaki Neşe ve Sevinç-Yunan Gemilerini Ziyaret-

Limanımızdaki Yunan gemilerini kafile kafile dolaşan Rumlar bir Yunan torpidosunda

Türkiye’nin İtilaf Devletleriyle ateşkes yapması Rumları devam etmekte olan derin bir sevince boğdu. Bu sevinç hala devam etmektedir. Dükkanları ve evleri derhal İtilaf bayrakları ile donatıldı, kadınları İtilaf renkleri ile süslendi, İtilaf marşları ağızlarından düşmez oldu, gazeteleri eski hayali açıkça yazdı. Esasen hayal etmek Rum’un en büyük sermayesidir. Fakat bütün bu hayallerin boşa çıkacağına dair belirtileri görüp artık akıllarını başlarına toplamaları gerekmez mi? Hayır, acı gerçeklerin gelişine kadar bu hayalden kendilerini kurtaramayacaklar: Bu sıralar Rum gazeteleri İstanbul’da Türk egemenliğinin azaldığını gösteren haberler uydurmakta, öyle kandırmacalara başvuruyorlar ki bunlara gülmemek mümkün değil. En son Tahidrumos Gazetesi yeni ve ilginç bir haber veriyor: “İngilizler Beyoğlu yönetimini ele alacaklar, hatta bu iş için Selanik’ten 50 kişilik İngiliz polis memuru ile 3 sandık dolusu kelepçe getirmişler…”

Etiketler: , , ,
Standart

Komutan Şehzademiz Osman Fuad Efendi Hazretleri Trablusgarp’tan (Libya) Geliyor

“Prens Osman Fuad Efendi Hazretleri

I.Dünya Savaşı’nda Trablusgarp Mücadelesi de bizim için şanlı bir sayfa oluşturur. Bu mücadelelerde Osmanlı birliklerinin komutanı genç Şehzademiz Osman Fuad Efendi’nin gösterdiği dik duruş askerlik tarihimize geçecektir. İtilaf Devletleri ile varılan ateşkesin şartları gereği biz Trablusgarp’tan askerlerimizi çekecek ve gelmeyenlerini asi sayacaktık. Buna göre Şeyh Senûsî’nin ülkesinde de askeri harekat durdurulduğundan Trablusgarp’taki Osmanlı birliklerinin komutanı Prens Osman Fuad Efendi Trablus’tan ayrılarak şehrimize gelmek üzere yola çıkmıştır…”

Etiketler: , , , ,
Standart

İngiliz ve Fransız Destroyerlerin İstanbul’a Gelişi

Dün saat üç buçuk sularında limanımıza bir İngiliz ve bir Fransız destroyeri gelerek Galata rıhtımına yanaşmıştır. İngiliz destroyeri ile Kurmay Albay Fori’nin başkanlığında kara ve deniz subaylarından oluşan yetkili heyet şehrimize gelmiştir… Fransız destroyeri de Binbaşı Momzan’ın komutası altında…Mürettebatı 72 kişidir. Bu vapurla gelen Fransız yetkili heyetinin başkanı General Bionit’dir…”

“1 Üst: Dün limanımıza gelen Fransız destroyeri GM markalı Manjini

2 Alt: Dün limanımıza gelen İngiliz destroyeri 08 markalı Şark

Etiketler: ,
Standart

İzmir’de Rumların Yunanlılar Lehinde Gösterileri

“Telgraf kablolarının tamir ve resmi haberleşmenin sağlanması için gereken çalışmaları yapmak üzere İzmir Limanına bir İngiliz torbidosunun girişini fırsat bilen İzmir Rumlarının bazı aşırı gösterilerde bulunduklarını maalesef haber alıyoruz. Göstericiler şehrin en gözde Kordon Boyu’nu Yunan bayrakları ile süslemişlerdi. Torpidonun limana demirlemesinin ardından Rum Metropolithanesi’nden bir rahip kendine özgü dini kıyafetler içerisinde torpidoya gitmiş ve gemiye çıkacağı sırada elindeki tabancayı boşaltmak suretiyle kendince bir karşılama töreni gerçekleştirildikten sonra gemideki İngiliz bayrağını öperek bir ayin yapmıştır. Bazı kiliselerde ayinler esnasında İzmir’in Yunanistan’a ilhakı korkusuzca dile getirilmiştir.”

 

Etiketler: , ,
Standart

İlahi Yardım İle Osmanlı ve İngiliz, Fransız Heyetleri Arasında Ateşkes İmzalandı ve Cephelere Çarpışmaya Son Verilmesi Emri Gönderildi

-Tekli Ateşkes Görüşmelerine Dair-

Ateşkes Şartları-Ağır Bazı Şartların Düzeltilmesine dair Girişim-Sonuç Yakındır-Almanya’da Hissiyat

…Genel barışın imzalanmasına kadar İtilaf Komutanları demir yollarımızı askeri gereksinimlerine uygun olarak kullanmakta serbest olacaklardır; Toros-Amanos hattı üzerinde inşa edilen Toros Tüneli sağlam olarak teslim edilecektir; Osmanlı Ordu ve Donanması’nın silahları emin bir mahalde ve kontrol altında tutulacağı gibi savaş gemilerimiz de Haliç dışına çıkmayacaktır; Trablusgarp’taki Osmanlı subayları teslim edilecek ve teslim olmayanlar Osmanlı Devleti’nce asi sayılacaktır; Almanlara savaş esnasında verilmiş olan ayrıcalıklar kaldırılacaktır…”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Birebir ve Genel Ateşkes Görüşmeleri

“Birebir Ateşkesin Geriye Kalmasının Sebepleri-Tespiti Mümkün Olmayan Söylentiler- Üyelerimize Teklif Edilen Şartların En Önemlileri-Paris Görüşmeleri

…Bununla birlikte sözüne güvenilir birinden aldığımız bilgilere göre yetkili üyelerimize teklif edilen ateşkes şartları 22 maddeyi içermekte olup en önemlileri şunlardır:

1-Tüm ordunun terhisi

2-Boğazların İtilaf Devletleri tarafından işgali

3-Adana ve çevresinin boşaltılması ve genel barış yapılıncaya kadar geçici olarak itilaf askerleri tarafından işgali

4-Zonguldak limanının ve kömür ocaklarının teslimi

5-Karadeniz ve Akdeniz limanlarından bazılarının hareket üssü yapılması

6-Genel af ilanı

7-Mütareke şartlarının bozulmaması için geçici bir kontrol

8-Doğu Anadolu vilayetlerinde kargaşa çıktığında emniyeti temin işinin İtilaf hükümetlerine terki.

9-Batum, Kars ve Ardahan’dan Osmanlı birliklerinin çekilmesi.

Amerika tarafından ateşkes ve barış görüşmeleri için Paris’e gönderilen yetkili heyetin üyelerinden Albay Havz

Etiketler: , , , , , , , ,