Page 1
Standart

İngiliz ve Fransız Destroyerlerin İstanbul’a Gelişi

Dün saat üç buçuk sularında limanımıza bir İngiliz ve bir Fransız destroyeri gelerek Galata rıhtımına yanaşmıştır. İngiliz destroyeri ile Kurmay Albay Fori’nin başkanlığında kara ve deniz subaylarından oluşan yetkili heyet şehrimize gelmiştir… Fransız destroyeri de Binbaşı Momzan’ın komutası altında…Mürettebatı 72 kişidir. Bu vapurla gelen Fransız yetkili heyetinin başkanı General Bionit’dir…”

“1 Üst: Dün limanımıza gelen Fransız destroyeri GM markalı Manjini

2 Alt: Dün limanımıza gelen İngiliz destroyeri 08 markalı Şark

Etiketler: ,
Standart

İzmir’de Rumların Yunanlılar Lehinde Gösterileri

“Telgraf kablolarının tamir ve resmi haberleşmenin sağlanması için gereken çalışmaları yapmak üzere İzmir Limanına bir İngiliz torbidosunun girişini fırsat bilen İzmir Rumlarının bazı aşırı gösterilerde bulunduklarını maalesef haber alıyoruz. Göstericiler şehrin en gözde Kordon Boyu’nu Yunan bayrakları ile süslemişlerdi. Torpidonun limana demirlemesinin ardından Rum Metropolithanesi’nden bir rahip kendine özgü dini kıyafetler içerisinde torpidoya gitmiş ve gemiye çıkacağı sırada elindeki tabancayı boşaltmak suretiyle kendince bir karşılama töreni gerçekleştirildikten sonra gemideki İngiliz bayrağını öperek bir ayin yapmıştır. Bazı kiliselerde ayinler esnasında İzmir’in Yunanistan’a ilhakı korkusuzca dile getirilmiştir.”

 

Etiketler: , ,
Standart

İlahi Yardım İle Osmanlı ve İngiliz, Fransız Heyetleri Arasında Ateşkes İmzalandı ve Cephelere Çarpışmaya Son Verilmesi Emri Gönderildi

-Tekli Ateşkes Görüşmelerine Dair-

Ateşkes Şartları-Ağır Bazı Şartların Düzeltilmesine dair Girişim-Sonuç Yakındır-Almanya’da Hissiyat

…Genel barışın imzalanmasına kadar İtilaf Komutanları demir yollarımızı askeri gereksinimlerine uygun olarak kullanmakta serbest olacaklardır; Toros-Amanos hattı üzerinde inşa edilen Toros Tüneli sağlam olarak teslim edilecektir; Osmanlı Ordu ve Donanması’nın silahları emin bir mahalde ve kontrol altında tutulacağı gibi savaş gemilerimiz de Haliç dışına çıkmayacaktır; Trablusgarp’taki Osmanlı subayları teslim edilecek ve teslim olmayanlar Osmanlı Devleti’nce asi sayılacaktır; Almanlara savaş esnasında verilmiş olan ayrıcalıklar kaldırılacaktır…”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Hama’nın Terki

“Düşman Süvarisinin Kuzeye Doğru İlerleyişi

Filistin’de İngiliz taarruzlarının ilk haftalarındaki düşüşüyle bütün Hıristiyan dünyasında derin yankılar uyandıran Kudüs’te Mescid-i Aksa’yı bekleyen İngiliz askerleri.

Tek tük barış oldu oluyor haberlerine hatta çarpışmaların durduğuna dair dillerde dolaşan rivayetlere rağmen düşmanlarımız bütün cephelerde askeri üstünlüklerini kullanıyorlar. Batı Cephesi’nde kaybettikleri toprakları yeniden ele geçiren düşman Filistin’de İskenderun Körfezi’ne doğru bütün sahili işgal etmek emelinden vazgeçmiyor… Barış istediğimiz şu sıralar haritaya bir göz atılırsa Suriye, Filistin ve Irak’ta kaybettiğimiz geniş bölgeye, kutsal yerlere, verimli, zengin topraklara karşı acı gözyaşları dökmemek sanırız hiçbir Osmanlı’nın elinden gelmez…”

Etiketler: , , , , , , , ,
Standart

Yenigün’ün Yarışması 16

Ordu Komutanlarımızdan Mustafa Kemal Paşa

“Ordu komutanlarımızdan Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa.

Mustafa Kemal Paşa bu savaşta büyük yararlılıklar gösteren kahraman bir komutalarımızdandır. Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı başarıyla mücadele veren bir avuç kahraman arasında öne çıkan Mustafa Kemal Bey, I. Dünya Savaşı’ndan önce Sofya’da askeri ataşeydi. I. Dünya Savaşı’na katılmamız üzerine orduya dahil olmuş ve Çanakkale’deki tümenlerimizden birinin kumandanlığını yapmıştır. 25 Nisan 1915’de İngilizler Arıburnu’na çıktıkları ve Kocaçimen Tepesine doğru ilerledikleri zaman karşılarında Mustafa Kemal Beyin kahraman tümenini bulmuşlardı. Tümen kanlı bir muharebeden sonra düşmanı sahile atmış, İstanbul yolunu kapamıştı. Mustafa Kemal Bey, kahraman birlikleriyle bu cephede Temmuz’a kadar bütün düşman hücumlarını durdurmuş, 5-6 Ağustos’ta ansızın Anafartalar’a çıkan İngiliz birliklerini de usta ve kararlı idaresiyle mağlup etmiştir. Çanakkale’den sonra terfi ederek Tuğgeneral olan Mustafa Kemal Paşa Ruslara karşı çıkarılan ve sağ kanattaki ordunun komutasını üstlenmiştir. Mustafa Kemal Paşa halen Filistin Cephesi’ndeki ordularımızdan birinin komutanıdır.”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Bakü’nün Ele Geçirilmesi

“Aldığımız habere göre son günlerde gerek dost ve gerekse düşman basınını hayli meşgul eden Bakü şehri düşmanın elinden temizlenmiştir. Bakü’nün İngilizlerin elinden alınması düşmanın bir büyük teşebbüsüne vurulan ağır bir darbedir. Daha doğrusu bu suretle İngiltere’nin Kafkasya’ya müdahalesi tamamen sonuçsuz bırakılmıştır. Bakü Azerbaycanlıların idi. Azerbaycan düşman eline  geçen şehrini kurtarmak üzere Türkiye’den yardım istemişti…”

Etiketler: , ,
Standart

İkinci Çanakkale: Filistin Cephesi

“Filistin Cephesi’nde Kahramanlıklar

Övünçlerimizi Yazmak Milli Bir Görevdir

Gazze Meydan Muharebeleri

Meşhur Alaylarımız

Düşmanın Amaçları

Birinci Şerîa Zaferi

Evet, orada, kutsal toprakların sıcak vadilerinde ikinci bir Çanakkale yükseliyor! Nasıl birinci Çanakkale, hilafet ve saltanatın merkezini düşmanlara çiğnetmemiş ise ikinci Çanakkale de Suriye’nin merkezini koruyor. Çanakkale’nin 18 Mart ve Anafartalar zaferleri varsa Filistin’in de Gazze ve Şerî’a galibiyetleri vardır. Çanakkale düşmanın kara, deniz, hava kuvvetlerine karşı yalnız sinesi ve süngüsü ile galip geldiği gibi Filistin’de de aynı kuvvetlerin üstün gücüne karşı Türk’ün sindirilmez coşkusu mukavemet gösteriyor. Çanakkale’nin toprak tabyaları dretnotları mağlup etmişti, Filistin’in kumdan siperleri de zırhlı otomobilleri kumlara gömüyor! Çanakkale de boğazın mavi suları, düşman önünde aşılmaz, yıkılmaz bir kale olmuştu; Filistin’de de Şerî’a nehri hasma, geçilmez bir set oluyor…”

Resim-1: Filistin’de Osmanlı’nın Kahraman direnişini simgeleyen bir tablo.

Resim-2: (Sağ): Filistin’de Grup Kumandanı Mareşal Liman von Sanders

Resim-3: (Sol): 1. Şerîa Zaferini kazanan komutanlarımızdan Süvari Tümeni Komutanı Albay Esad Bey.

Resim-4: (Harita üst): 1. Şerîa Zaferinde İngiliz hücum hattı ile Osmanlı karşı hücum hattını gösterir harita.

Resim-5: (Harita-alt): 1. Şerîa Zaferinde İngiliz hücum hattı ile Osmanlı karşı hücum hattını gösterir harita.

Resim-6: Filistin’de Osmanlı karşısında çaresiz kalan İngiliz Ordu Komutanı General Allenby

Etiketler: , , , ,
Standart

Şeyh Senüsi’nin Ziyareti ve İslam Birliği

İngiliz parasıyla başı dönmüş kendinden geçmiş bir yalancı Mısır Sultanı ve benzer şekilde aynı isyana kalkışmakta tereddüt etmemiş yalancı Hicaz Kralı’nın İslam birliğine saldırdıkları bir zamanda Şeyh Ahmed Senüsi’nin Hilafet merkezine bağlılığını göstermek için yola çıkması, bu yüce amaçla denizaltı seyahatine katlanması doğrusu bütün İslam dünyasını sevince boğmuş ve gururlandırmıştır…”

Etiketler: , , , ,
Standart

I. Dünya Savaşı’nda Toplam Zayiat: 30 Milyon Ölü

-Günde Yedi Bin Kişi Ölüyor; Bu Hal Karşısında Barışa Engel Ne?-

Önde gelen İngiliz Devleti adamlarından görev almış Lord Lansdowne’in adı birkaç defa gazetelerdeki yazılarıyla halkın dikkatini çekti. Barış taraftarı düşünceleri ilgi çekici bulundu. Gazetelerde yayınlanan mektupları takdirle karşılandı.  Ama Lord Lansdowne en son yayınlanan bir mektubuyla yine İngiliz Hükümet ve milletini barışa davet edince kendisine yapılan saldırılardan etkilenmiş olmalı ki biraz geri adım attı. Şimdi yine barışın gerekliliğine inanmakla birlikte bu barışın onurlu bir şekilde yapılmasını da  ilave ediyor…”

Etiketler: ,
Standart

Arabistan’ın Bağımsızlığı!

“İkinci Yıldönümüymüş

İngilizlerin bir oyuncağı olan Hüseyin ile yol arkadaşlarının Arabistan’da nasıl feci bir oyun oynamak istedikleri malumdur. Nihayet bunlar memleketlerini sürükledikleri felakete karşı kayıtsız bir şekilde İngilizlerin aşağılık bir oyuncağı olmuşlardır. Maten gazetesinin 5 Haziran tarihli nüshasında gördüğümüz bir telgrafı bunların hayasızlığı ne derece ilerlettiklerini gösterdiği için naklediyoruz:

Kahire 3 Haziran-Arabistan’ın bağımsızlığının ikinci yıl dönümü dolayısıyla Cidde’deki Arap Valisi, İngiliz, Fransız, İtalyan diplomatlarıyla diğer memurlarına ve Arap Devletlerinin ileri gelen görevlilerine yine Arap ve Avrupalı devlet adamlarına hükümet konağında mükellef bir ziyafet vermiştir. Yeniden oluşturulan Arap jandarmalarıyla şehirde bulunan askeri birlikler güvenliği sağlamaktaydılar. Bu gösterişli tören çok beğenilmiş ve kendisine çok sayıda kutlama telgrafı gönderilmiştir.”

 

Etiketler: , , , , ,