Page 1
Standart

Mustafa Kemal Paşa

“Mustafa Kemal Paşa

Geçenlerde Harbiye Nezareti(Savunma Bakanlığı) emrine verilmiş olduğunu yazdığımız Mustafa Kemal Paşa önceki gün şehrimize gelmiştir. Mustafa Kemal Paşa I.Dünya Savaşı’nda “Anafartalar Kahramanı” unvanını hakkıyla kazanmıştır. Aslında Mustafa Kemal Paşa olmasaydı, 1915 senesinde Çanakkale’ye hücum eden Fransız ve İngiliz kuvvetleri İstanbul surlarına kadar gelecek ve daha o vakit I.Dünya Savaşı’nın neticesi pek acıklı bir surette Türkiye’nin aleyhine belirecekti. Mustafa Kemal Paşa vatanımızın en tehlikeli zamanlarında çok önemli hizmetler etmiş bir kahramandır. Bu hizmetleri arasında 31 Mart Vak’ası’nda İstanbul’a gelen Hareket Ordusu içinde Mustafa Kemal Beyin de bir Kurmay  Yüzbaşı rütbesiyle bulunmasını sayabiliriz…”

Etiketler: , ,
Standart

Enver ve Talat Paşaların Kaçışları

Almanlar Kaçışa Aracı Oluyor

Almanya ve Avusturya Nezdinde Teşebbüslerimiz

Dün İstanbul’u pek heyecanlandıran bir haber sarstı. Bu haber eski Başbakan Talat, Harbiye Nazırı Enver(Savunma/Savaş Bakanı) ve Bahriye Nazırı (Donanma Bakanı) Cemal paşaların kaçışlarından ibaret idi. Talat Paşa’nın isminin de kaçanların arasında olması herkesi hayrete düşürdü. Çünkü bütün hatalarına rağmen Talat Paşa hakkında muhaliflerin bir kısmında dahi saygı vardı. Eski Başbakanı yakından tanıyanlardan hiçbiri kendisinin kaçmış olmasına ihtimal vermemektedir. Eğer Talat Paşa gerçekten kaçmış ise kendisini özellikle dostlarının gözünde çok küçük düşürmüş olacaktır… İki bakana gelince bunların kaçtıkları kesindir. Firar Almanların yardımı ile olmuştur. Her ikisi İstinye’de bir Alman torbidosuna binip denize açılmışlardır…”

1. Resim sağ: Eski Bahriye Nazırı Cemal Paşa

2.Resim sol: Eski Harbiye Nazırı Enver Paşa

Etiketler: , , , , ,
Standart

İstanbul’un Fethi

29 Mayıs 1453

Osmanlı tarihinde özellikle de fetihleri ve yükselişi temsil eden ilk on padişahın saltanatları zamanında her biri bir millete övünç kaynağı olmaya yetecek kararlılık ve kahramanlık örnekleri çoktur; ancak bu dönemde iki büyük başarı vardır ki diğerlerinin tümünden daha ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu iki başarının birincisi İstanbul’un ikincisi Arabistan’ın alınmasıyla kendini gösterdiği bilinmektedir… İstanbul’un fethinin yeni  resmi takvime göre bugün yıl dönümü olması sebebiyle fethin şanlı tarihinden nakledeceğimiz birkaç hatıranın okuyucularımızı yormayacağını ümit ederiz…”

Fatih Sultan Mehmed Han

Rumeli Hisarı surlarının genel görünüşü

Etiketler: , , ,
Standart

Çiçeği Burnunda Avusturya-Macaristan Hükümdarı İmparator 1. Şarl ile İmparatoriçe Zita Hazretlerinin İstanbul’u Ziyaretleri

“Bugün Avusturya İmparatoru ve Macaristan Kıralı Haşmetli Karl, eşi İmparatoriçe ve Kraliçe Haşmetli Zita ile birlikte yüce müttefikleri Halife Hazretlerine selam ve saygılarını iletmek amacıyla İstanbul’a teşrif ettiler.

Savaş sırasında tahta geçen imparator Karl iş başına gelir gelmez memleketine refah ve zafer  getiren kelimenin her manası ile uğurlu bir hükümdardır. Talih ve tarih bizi büyük Avusturya-Macaristan Devletiyle bu dünya savaşında yalnız müttefik ve dost değil silah arkadaşı da yapmıştır…”

Sağda:  Avusturya İmparatoriçesi ve Macaristan Kraliçesi Zita

Solda: Avusturya İmparatoru ve Macaristan Kralı Charles

Altta: Avusturya Macaristan Veliahdı Fransua Joseph Otto

Etiketler: , , ,
Standart

Kuzey Kafkasya

-Bağımsızlık Notası Bildirgesi-

Kuzey Kafkasya Yerleşik Halkları Birliği yönetiminin İstanbul’da bulunmakta olan tam yetkiye sahip temsilcileri Abdülmecid Çermuyef ve Haydar Bamanof beyler Kuzey Kafkasya’nın bağımsızlığını Osmanlı Devleti’yle ile diğer bütün devletlere aşağıda kaydedeceğimiz bir nota ile bildirmişlerdir…

1-Kuzey Kafkasya Yerleşik Halkları Birliği Yönetimi, Rusya’dan ayrılmaya ve bağımsız bir devlet kurmaya karar vermiştir…”

Etiketler: , ,
Standart

Dünkü Futbol Müsabakaları

“Kadıköy İttihat Spor Kulübünde yapılan maçlar bizdeki tek spor faaliyetidir. İstanbul’un çeşitli semtlerinde bulunan birkaç spor kulübü her hafta burada maçlar düzenliyorlar. Bugün yapılan maçlara Mayıs’ın on beşine kadar devam edilecektir. Dün Kadıköy İttihat Futbol Kulübü Çayırı’nda 1. Küme’den Süleymaniye ile Altınordu kulüpleri arasında yapılan futbol maçı heyecanlı geçmiştir… Sonuçta Süleymaniye 1-0 galip gelmiştir…”

Etiketler: , , ,
Standart

Mart Töreni

“Dün, 1918 yılı Mart’ının birine denk geldiğinden dolayı Balıkhane Merkez Müdürlüğü’nde her yıl olduğu gibi kurbanlar kesilmiş ve etler balıkçılardan muhtaç olanlara dağıtılmıştır. Bundan sonra sezonun bereketli geçmesi için dua okunarak İstanbul Balıkhane Müdürlüğü tarafından üzerlerine paralar saçılan deniz ürünlerinin en nefislerinin açık artırma ile satışına başlanmıştır… Elde edilen gelir Kızılay’a bağışlandığı gibi, deniz ürünleri de Padişahımıza sunulmak üzere senatoya gönderilmiştir…”

Etiketler: ,
Standart

İstanbul Boğazı’na Tünel İnşası

Sarayburnu ile Üsküdar arasında inşası söz konusu olan tünelin hayali bir çizimi.

Karadeniz Boğazı’nda Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayacak bir tünelden söz ediliyor. Balkan Savaşı’ndan sonra gazetemiz imtiyaz sahibi Ahmet Cevdet Beyin bir mektubunu yayınlamıştık. Ahmet Cevdet Bey bu mektubunda Rumeli’nin elimizde kalan kısmını savunmak için ne olursa olsun Üsküdar ile İstanbul’un birbirine bağlanması gerekliliğini ileri sürüyor, köprü veya tünel inşası hakkında görüşlerini belirtiyordu. Böyle bir projeden söz edildiği bir sırada “Reklamus Universum” dergisinde gördüğümüz yazıyı öneminden dolayı tercüme ederek yayınlıyoruz…”

 

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Kadınlar Pazarında

“Pazarcılık yapan Kadınlar hakkında şimdiye kadar birçok dedikodu işitmiştim. I.Dünya Savaşı yıllarında silahaltına alınan erkeklerden boş kalan ticaret sahasını doldurmak için kadınlardan oluşan bir esnaf tabakası ortaya çıkmıştı. Bu kadınlar Mudanya-Tire-İzmir yoluyla İstanbul’a getirebildikleri eşyayı Galata rıhtımının arkasında tezgaha koyarak burasını bir pazara çevirmişler. Bu kadınlara dair işittiğim sözler ben de öteden beri bir araştırma merakı doğurmuştu.  Özellikle dedikodular arasında bu kadınların üç yüz dirhem eskimiş tereyağına 100 dirhem yoğurt eklemek suretiyle vücuda getirdikleri karışımı İstanbullulara taze tereyağı diye kandırmak gibi maharetler de gösterdiklerini duydukça bu merakım gittikçe artıyordu…”

 

Etiketler: , , , ,