Şair Nigâr’ın Vefatı

Tifüs denilen zalim hastalık, bu hafta kadınlığın şiir ve edebiyat dünyasından gayet kıymetli bir vücudu alıp götürdü. Kadın dehasının yüksek hislerini senelerden beri kıvrak  bir zekâ ile nazmederek feryat eden şaire-i dâhiyemiz Nigar’ımız ebedilik yurduna göçtü, Göçtü ama eserleri bu dünyada ismini ölümsüzleştirdi.

Merhume-i mağfura edebi eserlerinden başka millete üç zeki ve asil evlat dahi bıraktı. Münir, Feridun, Keramet.. Bu beyler o dâhi-i irfanın, o muhterem validenin terbiyesiyle yetişti, milletin yükselmesine çalışmak hissiyle büyütüldü. Bu muhterem beylere ve sair aile fertlerine, bütün kadınlıga, gözlerimiz yaşlı, kalplerimiz dağlı olduğu halde derin üzüntü içinde taziyelerimizi beyan eyler ve yazarlarımızla okurlarımızdan merhume-i mağfurenin örnek yönleri, şiirleri ve diğer, eşsiz eserleri hakkında yorumlar bekleriz.

Comments are closed.