ALEMDAR
ALEMDAR

İstanbul 1912 – 1921

Özü sözü doğru Osmanlı gazetesi, günlük.

Mesul müdürü Refii Cevat Ulunay. Müessese müdürü Ahmed Kadri.

Örfi İdare tarafından kapatıldıktan sonra Takvimli Gazete ve Teşrih adlarıyla yayımına devam etti. Başyazıları Hüseyin Şükrü tarafından yazıldı. Halid Fahri’nin [Ozansoy] tiyatro yazıları, Sedat Simavi’nin karikatürleri Alemdar’da yayımlandı. Milli Mücadele sırasında İstanbul hükümetini destekledi. Gazete 1921 yılında kapandı.

Refii Cevat Ulunay
Refii Cevat Ulunay

Şam 1890 – İstanbul 1968

Gazeteci, yazar.

Tanin ve İkdam gazetelerinde çalıştı. Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na girdi.
Şehrah
gazetesi yazı işleri müdürü oldu. Alemdar gazetesini çıkarttı. Bâbıali baskınında gazetesi kapatıldı. 1914’ten sonra Alemdar’ı yeniden çıkartmaya başladı. Milli Mücadele aleyhindeki tutumu yüzünden Cumhuriyet’ten sonra “Yüzellilikler” listesine alınarak yurt dışına çıkartıldı (1922-1938). Af kanunu çıkınca İstanbul’a döndü. Yeni Sabah ve Milliyet gazetelerinde fıkra yazarlığı yaptı (1953-1968). Tiyatro ve musiki eleştirileri yazdı.

4 Kasım 1968’de vefat etti.