DONANMA MECMUASI
DONANMA MECMUASI

İstanbul 1910 – 1918

Ayda bir defa neşr olunur, musavver, ahlaki, edebi, tarihi, fenni mecmuadır. Donanmayı sevdirme ve güçlü bir Osmanlı donanması meydana getirme amacı yanında ahlaki, tarihi, kültürel ve sanat ağırlıklı çok yönlü bir dergi olmuştur. Mecmuanın ilk çıktığı 1910 yılından 1918’e kadar Osmanlı Devleti’nin çok önemli sorunlarla uğraştığı ve büyük savaşlara girdiği bir dönem olmuştur. Dergi dünyadaki gelişmeleri de yakından takip etmiş, denizcilik ve havacılık gibi yeni keşif, buluşlar ve tatbikatlara detaylı bir şekilde yer vermiştir.

“Donanma Mecmuası” ilk sayısını Mart 1326/ Mart 1910 senesinde aylık bir dergi olarak yayınlamaya başlamıştı. Birinci sayısına dönemin padişahı Sultan Mehmet Reşat Han’ın Denizci kıyafetleri ile çekilmiş bir resmini yayınlayan mecmua 1910-1913 yılları arasında “Donanma” adı ile çıkmış, 1914-1919 yılları arasında ise “Donanma Mecmuası” adını almıştı. Donanma mecmuasının sadece yurt içeresinde değil, yabancı ülkelerde de aboneleri olmuştur. Donanma Cemiyeti’nin 1910 Kongresi’nde mecmuanın Arapça olarak da basılması kararlaştırılmış ancak bazı önemli kısımların Arapça olarak basılabilmiştir.

Donanma mecmuası vasıtasıyla Avrupa ve Avrupa dışı devletlerin donanmaları hakkında çok ciddi tespitler ve mukayeseler yapılmıştır. 1910 yılında dünyada henüz bilinmeyen ve sadece Amerika’da denemesi yapılan uçak gemileri ile ilgili bir resim yayınlanmıştı. Dünyada donanmayla ilgili bütün gelişmeler yakından takip edilmiş ve bunların görsel tanıtımına özen gösterilmiştir. Yurt dışına eğitim amaçlı gönderilen subaylar hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Mecmuada ülkenin genel ve özel sorunlarıyla yakından ilgilenilmiştir.

Donanma Mecmuası toplumda bir donanma kültür ve isteği oluşturma konusunda oldukça başarılı olmuş halk ve aydın kesimlerinde devletin güçlü bir donanmaya sahip olması gerektiği genel bir kabul görmüştü. Mecmua oldukça şeffaf bir idare sergilemiş, toplanan yardımlar her sayıda isim verilerek yayınlanmıştır. Her türlü spor aktivitesi ve müsabakası, lig maçları ve sonuçları, yorumlarına yer verilmiştir. Su sporları ve yelkencilik gibi çeşitli spor dallarına teşvik eden yazı ve haberler yapılmıştır.

Donanma-i Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti Merkez-i Umumisi

Donanma Mecmuası, Donanmayı Osmanî Muaveneti Milliye Cemiyeti’nin yayın organıdır.

Dergide Fatma Aliye Hanım, Selime Servet, Emine Süreyya ve Fatma İclal gibi kadın yazar ve şairleri de görülmektedir çok sayıda haber ve makaleleri bulunmaktadır. Dünya edebiyatı da yakından takip edilmiş ve İngiliz, İtalyan ve Alman edebiyatından önemli eserler tercüme edilerek tefrika edilmiştir.