EŞEK
EŞEK

1910 – 1912 yıllarında haftada 2 defa olarak yayımlanmış mizahi dergidir. 19 sayı yayımlanabilmiştir. Halil, Baha Tevfik, Ahmed Nebil yazarlarıdır. Hükumet tarafından kapatılmıştır. Daha sonra “Yuha” adıyla devam etmiştir.

Baha Tevfik
Baha Tevfik

İzmir 1881
İstanbul 1914

Gazeteci, filozof.

Türkiye’ de materyalizmi, felsefî bir düşünce olarak, ilk defa ortaya koymuş ve savunmuş kişidir. Teceddüd-i İlmi ve Felsefi Kütüphanesi adlı bir yayınevi kurdu. Yazıları Felsefe mecmuası, Hale, Âlem, Piyano ve Düşünüyorum, Eşek, el–Malum, Şehbal, Tefekkür, Tenkid, Zekâ, Eşref, Serbestî ve İştirak adlı dergi ve gazetelerde yayımlandı. 33yaşında iken 15 Mayıs 1914’te öldü.

Eserleri: Yeni Ahlâk (1910), Felsefe-i Ferd (1914)