HARB MECMUASI
HARB MECMUASI

1915 – 1918

Asker ve muharebeden bahseder risâle-i musavvere, on beş günde bir çıkar asker ve muharebeden bahseder risale-i musavvere.

1915 yılında Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından yayımlanmaya başladı. Temel amacı, harbiye nezareti’nin başlattığı “harb edebiyatı” kampanyasına uygun şiir ve yazılarla askerlerimizin cephedeki fedakarlıklarını, kahramanlıklarını anlatan edebi eserleri yayınlamaktır. Cephedeki askerlerin kahramanlıklarının yanında cephe gerisinde olup bitenleri de anlatan yazılarda yer almaktadır. Böylece cephede savaşmakta olan askerlerin ve onların memleketlerinde bıraktıkları ailelerinin moralini yüksek tutmak gibi bir amacı yerine getiriyordu.

Harb Mecmuası’nda fotoğraflar ön plana çıkıyordu. Dergi ilk sayısından son sayısına kadar birçok fotoğraf, yazı ve şiire yer almıştır. Bu fotoğraflar arasında Osmanlı askerleri tarafından alınan esirler de yer almıştır. Özellikle esirlerin düzgün giyimli, sağlıklı ve iyi görünümlü gösterildiği bu fotoğraflar ise karşı propaganda amacıyla kullanılmıştır. Temelinde, düşman kuvvetlerinin teslim olmaları halinde kendilerine iyi bakılacağı mesajını vermek amacı vardır. Harb Mecmuası’nın ilk sayısı Teşrinisani 1331 (Kasım 1915) tarihinde çıkmıştır. Mecmua toplamda 16 sayfadan müteşekkil ve dönemin diğer dergi ve gazetelerine nazaran çok daha kaliteli sayfalara basılmıştır. Dergi Cağaloğlu’nda bulunan Ahmed İhsan Matbaası’nda basılır ve toplam 27 sayı çıkarılır. Harb Mecmuası’nın son sayısı ise Haziran 1334 (1918) tarihinde basılır. Mecmuanın çıktığı süre zarfında en ilginç şeylerden bir tanesi ise sayfaların sayısının ya da basıldığı kağıdın kalitesinin hiçbir zaman değişmemesi ve ilk günkü kaliteyi koruyarak çıkmaya devam etmesidir.

.

.