İKDÂM
İKDÂM

İstanbul 5 Temmuz 1894 – 31 Aralık 1928

Siyasi, ilmi, günlük Türk gazetesi

Sahibi ve başyazarı: Ahmet Cevdet

Gazete 14 Mart 1910 – 26 Şubat 1912 arası Yeni İkdam adıyla, 26 Şubat 1912’de Ahmet Macid’in müdür olmasından sonra İktiham adıyla,10 Ağustos 1912’de yeniden İkdam adıyla yayımlandı. 5 Eylül 1912’de Ali Kemal başyazarı oldu.

Gazete önceleri İttihat ve Terakki’yi destekledi ise de sonra muhalif oldu.

Başlangıçta 15.000 olan tirajı, 1908’de 40.00’e ulaştı.
İkdam
’ın 1-11323 sayıları eski harflerle, 11354-11384 sayıları yeni harflerle yayımlandı.

Ahmet Cevdet, Ahmet Rasim, Cenab Şahabeddin, Samipaşazade Sezai, Fatma Aliye Hanım, Hüseyin Kâzım, Hüseyin Cahit Yalçın,  Hamdullah Suphi Tanrıöver, Rauf Yekta, Emiri Efendi, Celal Esad Arseven, Rıza Nur, Selim Sırrı Tarcan, Ahmet Emin Yalman, Yakup Kadri Karaosmanoğlu yazarlarından bazılarıdır.

Ahmet Cevdet Oran
Ahmet Cevdet Oran

İstanbul 1861-Ankara 27 Mayıs 1935

Gazeteci

Tercüman-ı Hakikat, Takvim-i Vekayi, Sabah ve Tarik gazetelerinde yazarlık ve başyazarlık yaptı. 5 Temmuz 1894’ten itibaren İkdam gazetesini çıkardı ve başyazarlığını üstlendi. II. Meşrutiyet’in ilânından sonra bir süre İttihat ve Terakki’yi destekleyen Ahmet Cevdet daha sonra muhalefete başladı. 31 Mart Vakası’ndan sonra yurtdışına çıktı (1909) ve İkdam’a buradan politika dışı yazılar yazdı.

Cumhuriyet’in ilanı üzerine İstanbul’a dönüp gazetesinin başına geçti. Gazetedeki bir haberden dolayı, Tanin başyazarı Hüseyin Cahit (Yalçın) ve Tasvir başyazarı Velid Ebüzziya ile birlikte İstiklal Mahkemesi’nde yargılandı.

Mayıs 1935’te Ankara’da toplanan I. Matbuat Kongre­si’ne katıldı. Kongre sırasında kalp krizi geçirdi ve ertesi gün vefat etti. Cenazesi İstanbul’a getirilerek Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedildi.