KADIN
KADIN

İstanbul 11 Ağustos 1327 – 1328

Kadınların fikri ve içtimai terakkilerine çalışır risale. On beş günde bir neşrolunur.

Sahibi Nizameddin Hasib,

Mesul müdürü, Ali Süha

Şiir, mensur şiir, küçük hikâye, edebî makale ve sohbet, bazı siyasi ve sosyal hadiselerden kaynağını alan düşünce yazıları ve kadınları ilgilendiren bazı yazılar yayımladı.

Yaşar Nezihe, İffet Neriman, M. Halid, Fâik Ali, İsmail Hâmi, Süleyman Sâib, Nigâr binti Osman, Ali Süha, Prenses Kadriye Hüseyin, Celâl Sahir, Abdullah Cevdet, Tahsin Nâhid yazar kadrosunda yer aldı.

Nigâr Hanım
Nigâr Hanım

İstanbul 1862 – 1 Nisan 1918

Şair.

Macar Osman Paşa’nın kızıdır. Fransız Mektebi’nde okudu. Arapça, Farsça, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Rumca öğrendi. Musiki ve resimle ilgilendi. Türk ve batı edebiyatını tetkik etti.

Servet-i Fünun dergisinde Üryani Kalb müstearıyla şiirler yazdı. Hanımlara mahsus gazete, Nilüfer, Mütalaa, Kadın vs. gazete ve mecmualarda şiirleri ve yazıları yayımlandı.

1 Nisan 1918’de Şişli Etfal Hastanesinde vefat etti. Mezarı Rumeli Hisarı’ndaki Kayalar kabristanındadır.

Eserleri: Efsus (2 c. 1886, 1890), Nîran (1896), Aks-i sadâ (1900), Safahat-ı kalb (1901), Elhân-ı vatan (1916), Girive (1912)

Yaşar Nezihe Bükülmez

İstanbul 1880 – 1971

Şair, yazar.

Babası Şehremaneti Kantar İdaresi’nde hademe idi. Mektebe başladı fakat babası okumasına rıza göstermediği için bırakmak zorunda kaldı. Küçük yaşlarda şiir yazmaya başladı. İlk şiirleri Mâlumât gazetelerinde, Mazlume, Mahmure, Mehcure imzalarıyla yayımlandı. 1971’de vefat etti.

Eserleri: Bir deste menekşe (1915), Feryadlarım (1924).