KADINLAR DÜNYASI
KADINLAR DÜNYASI

Fennî, edebî, i̇ctimaî, hanımlara mahsus yevmi gazetedir. Kadınlık hukuk ve menafiini müdafaa eder, musavver gazetedir. Cuma günleri neşr olunur Osmanlı gazetesidir.

Sahibe-i imtiyaz: Nuriye Ulviye Mevlan

Müdüre-i mesule: Emine Seher

Mesul müdür: Refet Mevlan

Müdür-i umûr: Ahmed Bedevi Bey

Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti’nin yayın organı olarak Balkan Savaşı sonrasında 4 Nisan 1913‘te yayınlanmaya başlayan Kadınlar Dünyası dergisi, fasılalarla 1921 yılına kadar yayınlanmaya devam etti. İlk 100 sayısı günlük olarak çıkarıldı. Dergi daha sonra haftalık olarak yayınlanmaya devam etti. Savaş yıllarında derginin çıkarılmasına ara verildi. Derginin son kez basın hayatında yer alması 1921 yılında olup, bu defa 15 sayı çıktıktan sonra bir daha yayınlanmadı Yazı yazanlar, hatta mürettipleri bile kadındı.

Ulviye Nuriye Mevlan Civelek
Ulviye Nuriye Mevlan Civelek

(1893 – 1964)

Gazeteci ve kadın hakları savunucusu.

Kafkas asıllı bir ailenin kızı olarak Balıkesir Gönen’de dünyaya geldi. Ulviye Nuriye İlk evliliğni Sultan Abdülhamit Han’ın süt kardeşi Hulusi Bey ile yaptı. Kocasından kalan malvarlığını da kullanarak 4 Nisan 1913 yılında Kadınlar Dünyası dergisini çıkardı. Ulviye Mevlan, dönemin ünlü gazetecilerinden Rıfat Mevlan ile kısa süren bir evlilik yaptı.

Ulviye Mevlan 1925 yılında Doktor Ali Civelek ile evlendikten sonra Nuriye Ulviye Civelek adını kullandı. Kadınlar Dünyası isimli dergi 1913 ten 1921’e dek yayın hayatını sürdürdü. Derginin maddi sıkıntısı dolayısıyla mücevherlerini dahi bozdurduğu bilinmektedir.

Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyetini elli arkadaşıyla birlikte kurdu.