KARAGÖZ
KARAGÖZ

İstanbul 1908–1950

Halk kültürüne dayalı mizah gazetesi. Haftada iki kez yayımlanır.

Kurucusu Ali Fuad Bey’ dir.

1927’de imtiyaz sahipliğini Burhan Cahid’in (Morkaya) aldı. Harf devrimi ile krize girince hükümetin maddi desteğiyle ayak­ta kaldı, mizahı azalttı ve daha çok eğiti­ci bir nitelik kazandı. 26 Ocak 1935’te ya­yımını durdurdu. 14 Şubat 1935’te Sedat Semavi’ye devredildi. 2803. sayıdan itibaren “Siyasi Halk Gazetesi” alt başlığıyla yayımına devam etti.

Yazar kadrosunda Mahmud Nedim, Baha Tevfik, Aka Gündüz, Ahmed Rasim; çizer kadrosunda Mehmed Baha, Halid Naci  yer aldı.

Ali Fuad Bey
Ali Fuad Bey

( ? – 1919 )

Gazeteci, karikatürist, yayımcı.

Basiret’te (1869) muhabir olarak çalıştı. 1874’ten itibaren Letâif–i Âsar’ da karikatürleri yayımlandı. Daha sonra çizgileriye Kahkaha’da (1875) görüldü. Bir yıl sonra da Çaylak’ın karikatürcüsü olarak kendini gösterdi. II. Meşrutiyet’ in ilanıyla İstanbul’da yayımlanan ilk mizah dergilerinden biri olan Karagöz’ü kurdu.