RESİMLİ KİTAP
RESİMLİ KİTAP

İstanbul Eylül 1908 – Ekim 1914

Kurucusu Ubeydullah Esad  Bey

Her ayın onbeşinde neşrolunur. Edebî, siyasî, felse­fi, fennî ve içtimai mecmua-ı musavve­re.

51 sayı yayımlandı.

M. Rauf Bey ve Faik Sabri Bey dergide başmuharrirlik yaptı. İstanbul’da Resimli Kitap Matbaasında basıldı.

Abdülhak Hâmid, Abdullah Cevdet, Ali Ekrem, Cenab Şahabeddin, Sami Paşazade Sezai, Mehmed Emin Yurdakul, Halid Ziya, Şükûfe Nihal, Leyla Hanım, Emine Semiye Resimli Kitap’taki imzalardan bazılarıdır.

Ubeydullah Efendi
Ubeydullah Efendi

İzmir 10 Ocak 1858 – İstanbul 11 Ağustos 1937

Siyaset adamı, gazeteci, yazar.

Jön Türklük hareketine katıldı.

İlk yazılarını Haver gazetesine yazdı (1885). Servet gazetesinde mütercimlik yaptı. Abdülhamid’e dil uzattığı gerekçesiyle 13 ay hapis yattı. 1 Mayıs 1893’te Chicago sergisinin açılışına katıldı ve Chicago Sergisi Gazetesi’nde çalıştı. Hilâl gazetesine yazılar yazdı. Doğru Yol gazetesi, Doğru Söz dergisi ve el-Arab gazete ve Resimli Kitap dergilerini çıkarttı. 1912’de İçel, 1914’te İzmir mebusu olarak Meclis-i Mebusan’a girdi.

11 Ağustos 1937’de öldü. Kabri Zincirlikuyu mezarlığındadır.

Liverpool Hatıratı-Akıl Yahud Ahir Zaman Peygamberi (1898), Oruç (1924) eserlerinden bazılarıdır.