ŞEHBÂL
ŞEHBÂL

14 Mart 1909 – 24 Temmuz 1914

Kültür ve aktüalite dergisi.

Şehbal dergisi, İttihat ve Terakki’ye yakın aydınların tarafından çıkarıldı. Sayfalarında, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin gerçekleştirmeyi hedeflediği kültürel değişim programına destek verecek türden yazılar ve fotoğraflara yer verdi. Zengin bir içeriğe sahip olan dergide, kadın hakları, teknoloji, tıp,  sanat,  siyaset ve toplumsal konulara ait makaleler bulunurdu.

Şehabeddin Süleyman, Yunus Nadi, Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Nigar Hanım, Rauf Yekta, Cenab Şehabeddin, Abdülhak Hamit, Falih Rıfkı yazarlarından bazılarıdır.

Hüseyin Saadettin Arel
Hüseyin Saadettin Arel

18 Aralık1880 – 6 Mayıs 1955

Türk Musikisi bilgini, bestekâr ve hukukçu.

1909-1914 yılları arasında Şehbal dergisini, 1939-1940 yılları arasında Türkçülük mecmuasını yayımladı. 1948’de kurduğu Musiki Mecmuası dünyadaki en uzun ömürlü ikinci müzikoloji dergisi oldu.

1922’deki İstanbul işgali günlerinde evine müttefik askerlerince el konulduktan sonra çıkan yangınla 10 bin civarında basma ve 200 kadar değerli el yazması kitabı kül oldu.

Türk Musikisi kimindir? ve Parozodi dersleri adlı bir kitabı vardır. 700 civarında da eser bestelemiştir.