SERBESTÎ GAZETESİ
SERBESTÎ GAZETESİ

İstanbul 1 Aralık 1908
25 Teşrin-i Sani 1920

Müdürü, Mevlanzâde Rifat

Meşrutiyet-i idareye ve bilâtefrik cins ve mezhebi Osmanlıların hukukuna hâdim hür ve bîtaraf yevmi gazetedir.

Gazete İttihat ve Terakki aleyhine yayınlar yaptı. Başyazarı Hasan Fehmi İttihatçılar tarafından öldürüldü. Mevlanzâde İstanbul dışında çıkmak zorunda kaldı ve gittiği şehirlerde gazeteyi çıkarmaya devam etti. 27 Temmuz 1909’dan itibaren Paris’te haftalık olarak 12 sayı, Mısır’a geçince orada da yedi sayı çıkardı. Mütarekeden sonra Ahali başlığı altında yayımladı.

Gazete son dönemlerinde edebiyata ağırlık verdi.

Yazarlarından bazıları:

Ali Muhtar, Hasan Fehmi, Ömer Lütfi, Kasım Tevfik, Habil Adem, Şerafeddin Mağmumi, Baha Tevfik, Yaşar Nezihe, Florinalı Nazım

Hasan Fehmi Bey
Hasan Fehmi Bey

1880 – 5 Haziran 1909. İstanbul

Gazeteci.

Basın tarihimizde fikirleri yüzünden şehid edilen ilk yazar.

Mevlanzâde Rıfat Bey’in sahibi bulunduğu Serbesti gazetesinde başyazarlık yaptı. Dönemin radikal yazarlarından olan Hasan Fehmi Bey yazılarında özellikle İttihat ve Terakki yönetimine karşı sert eleştirilere yer verdi. İttihatçı çevrelerin uyarılarına aldırmayıp yazılarına devam edince İttihatçı silahşörler tarafından arkadaşları ile beraber Beyoğlu’ndan Sirkeci’ye giderken Galata köprüsü üzerinde öldürüldü. Cinayet aydınlatılamadı. Cenazesi 8 Nisan günü İttihatçı muhaliflerin gövde gösterileri arasında II. Mahmut Türbesi’ne defnedildi.