SERVET-İ FÜNÛN
SERVET-İ FÜNÛN

Haftalık edebiyat, aktualite ve magazin dergisi.

27 Mart 1891’de Ahmet İhsan (Tokgöz) tarafından yayımlanmaya başladı. Ahmet İhsan’ın amacı Fransızca Illustration, İngilizce Illustrated News türü yayınların Türkçe benzerini, çok temiz baskı, bol resimle güncel konuları – siyaset dışı- topluma sunmaktı.

1893’te Chicago fuarında kalite madalyası kazandı.

7 Şubat 1896’da Tevfik Fikret yazı işleri müdürlüğüne getirildi.

Harf devriminden sonra adı Uyanış olarak değiştirildi.

26 Mayıs 1944’te 2464. sayısı ile veda etti.

Yazar kadrosunda; Recaizade Ekrem, Halit Ziya, Nabizade Nâzım, Ahmed Rasim, Mahmud Sadık, Cenab Şahabeddin, Ali Ekrem, Süleyman Nazif, Cavid Bey, Müftüoğlu Ahmed Hikmet gi­bi dönemin ünlü kalemleri yer aldı.

Ahmet İhsan (Tokgöz)
Ahmet İhsan (Tokgöz)

1868 Erzurum
27 Aralık 1942 Kocaeli

Gazeteci, yazar, yayımcı.

Şam Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi. 1887’de Mülkiye’den mezun oldu. Arapça ve Fransızca lisanlarını öğrendi.

1887’de Ümran, 1888’de Servet, 1889’da Şafak gazetelerini çıkardı.

27 Mart 1891’de Servet-i Fünûn’ı yayımlamaya başladı.

1931’de Ordu milletvekili seçildi, bu görevi 1935-1939 seçimlerinde de devam etti.

27 Aralık 1942 yılında öldü. Mezarı Gölcük – Değirmendere Garipler Mezarlığı’ndadır.