SIRAT-I MÜSTAKİM (Sebilürreşad)
SIRAT-I MÜSTAKİM (Sebilürreşad)

İstanbul 1908-1963

Din, felsefe, edebiyat, hukuk, ilim, siyaset, içtimaiyat ve Müslümanların ahvalinden bahseden haftalık dergi.

Mesul müdür Eşref Edib

II. Meşrutiyet’in ilanının ardından önce “Sırat-ı Müstakim”, 183’ü sayıdan itibaren Sebilürreşad adıyla yayımlandı. Dergi hürriyet ve meşrutiyet fikrinin en önemli savunucusu oldu.

5 Mart 1925 tarihinde Şark isyanı gerekçe gösterilerek çıkarılan Takrir– i Sükûn Kanunu ile Sebilürreşad kapatıldı. Eşref Edip diğer gazetecilerle beraber tutuklandı. Sonraki yıllarda dergi çeşitli fasıla­larla 1963’e kadar yayımlanmaya devam etti.

Yazarlarından bazıları:  Mehmet Akif (Ersoy), Manastırlı İsmail Hakkı, Aksekili Ahmed Hamdi, Halim Sabit (Şibay), Babanzâde Ahmet Naim, Mehmet Şemsettin (Günaltay), Ebulula Mardin.

Mehmed Akif Ersoy
Mehmed Akif Ersoy

İstanbul 1873- 1936

Milli Şair

Eşref Edip ve Ebül’ula Mardin’in çıkardığı Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarı oldu. Resimli Gazete’de Servet-i Fünun Dergisi’nde şiirleri ve yazıları yayımlandı.

Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey’in ricası üzerine O’nun orduya ithaf ettiği İstiklâl Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hâkimiyet-i Milliye’de yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunup ayakta dinlendikten sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17:45’te Milli Marş olarak kabul edildi.
Âkif, ödül olarak verilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı.

Kurtuluş Savaşı ve zafer sonrası uzunca bir süre Mısır’da yaşayan Milli Şâirimiz Mehmet Akif Ersoy, 17 Haziran 1936’da tedavi için İstanbul’a döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da, Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nda vefat etti, Edirnekapı Şehitliğinde yatmaktadır. En önemli iki eseri İstiklal Marşı ve şiirlerini yedi kitap halinde topladığı Safahat’tır.