TAKVİM-İ VEKÂYİ
TAKVİM-İ VEKÂYİ

İstanbul 1 Kasım 1831

Takvim-i Vekayi (olay­ların takvimi) II. Mahmut’un çabasıyla yayımlanmaya başlayan ilk Türkçe gazetedir. Padişah bu konuda yayınladığı bir fermanda kısaca şöyle di­yordu: “Gazete konusunun düzene konması çoktan beri emelimdi. Ancak zamanı gelmemiş olduğundan susuyordum, işte şimdi sıra­sı geldi. Bunun din kurallarına ve düzene karşı bir yanı olmadığı gi­bi, ülkeye pek çok yararı olacağını herkes kabul ediyor.”

Takvim-i Vekayi önceleri haftalık olarak çıkartıldı. Gazetenin başına Esad Efendi getirildi. Takvim-i Vekayi 1860’tan sonra bir çeşit resmî gazete oldu ama zaman zaman yayımına ara verdi. 1879’da bir dizgi yanlışı yüzünden 12 yıl yayımlanamadı.1891’de yeniden yayıma başladı ise de 1892’de yine bir dizgi yanlışı yüzünden kapatıldı.

27 Temmuz 1908’de yeniden çıkmaya başlayan Takvim-i Vekayi İstanbul Hükümeti düşene kadar yayımlandı ve 4 Kasım 1922’de kapandı. TBMM tarafından 1920 yılında yayımlanan Ceride-i Resmîye gazetesi, Takvim-i Vekayi’nin devamı niteliğindedir. Gazete 1922 yılında Resmî Ceride, 1928’de ise Resmî Gazete adını aldı ve hala yayımını sürdürmektedir.

Mehmed Esad Efendi

İstanbul 1789 – 1848

Alim, vakanüvis, şair.

Adapazarı Naipliği (1817), Meşihat Mektupçuluğu (1819), Vakanüvislik (1825), Takvim-i vekâyi Nazırlığı (1831), İstanbul Kadılığı (1834), İran Büyükelçiliği (1935), Nakib’ül-eşraf (1841), Rumeli Kazaskeri (1943) vazifelerinde bulundu.

4000’den fazla kitabı bugün Süleymaniye Kütüphanesindedir. Kabri Yerebatan’da yaptırdığı kütüphane haziresindedir.

Tarih, Üss-i zafer, Teşrifât-ı kadîme, Zîbâ-i Tevarih, Bahçe-i safâ-enduz, Münşeât, Divân, Mehâsin-i mecidiye eserlerinden bazılarıdır.