TASVÎR-İ EFKÂR
TASVÎR-İ EFKÂR

28 Haziran 1862 – 1949, İstanbul

Havâdis ve maarife dair Osmanlı gazetesi. Haftada iki defa yayımlanır.

Tercümân-ı Ahvâl’ den sonra yayınlanan ikinci özel Türk gazetesidir.

26 Mayıs 1909’da Yeni Tasvîr-i Efkâr adıyla çıkmaya başladı. Ocak 1911’de tekrar Tasvir-i
Efkâr
adını kullandı. Hükümeti tenkit etmesi nedeniyle 25 Aralık 1912’de kapatıldı. Ebüzziya gazeteyi ertesi gün İntihab-ı Efkâr adı ile çıkardı. Hükümet 12 Ocak 1913’te onu da kapatınca, 13 Ocak 1913’te Tefsîr-i Efkâr adıyla çıktı. 25 Ocak 1913’te yine Tasvîr-i Efkâr adıyla çıkmaya başladı. 27 Ocak 1913’te Ebüzziya’nın ölümü üzerine oğulları Talha ve Velid gazeteyi çıkarmaya devam ettiler. Velid Ebüzziya’nın Malta’ya sürgün edilmesi üzerine gazete kapandı. Velid Ebüzziya sürgünden döndükten sonra 2 Haziran 1921’de Tevhid’i
Efkâr
adıyla gazeteyi çıkardı. Hükümeti tenkit eden yazılar yüzünden 1925 yılında İstiklal Mahkemesi tarafından kapatıldı. Tasvîr-i Efkâr 1940 yılında Ziyad Ebüzziya tarafından tekrar çıkarıldı,1945 yılında da gazeteyi Cihat Baban ile beraber Tasvir adı altında yayımlamaya başladı ve 1949 yılına kadar sürdü.

İbrahim Şinasi
İbrahim Şinasi

İstanbul 1826
12 Eylül 1871

Gazeteci, şair, yazar, fikir adamı.

Agâh Efendi ile beraber ilk Türkçe gazete olan Tercüman-ı
Ahval’
i yayımlamaya başladı (22 Ekim 1860). 24. sayıdan itibaren gazeteden ayrıldı ve 28 Haziran 1862’de Tasvîr-i Efkâr’ı çıkarmaya başladı. Mayıs 1867’de gazeteyi Namık Kemal’e devrederek Paris’e gitti, kendisini ilmi ve edebi çalışmalara verdi. 1869 yılı sonlarında İstanbul’a döndü. 12 Eylül 1871’de beyin tümörü yüzünden hayata gözlerini yumdu. Taksim’deki Ayaspaşa mezarlığına defnedildi..

Eserleri: Tercüme-i Manzume (1859), Müntehabât-ı Eşâr (1862), Durûb-ı Emsâl-i Osmaniye (1863), Müntehabât-ı Tasvîr-i Efkâr (2 c., 1885, 1894)