TAZMİNAT
TAZMİNAT

İstanbul 1911 – 1913

Günlük gazete.

Sermuharriri Lütfi Fikri, İsmail Hakkı

Örfi idare tarafında sık sık kapatılınca Zühre, Mat­buat, Merih, Tanzimat, Islâhat, Maşrık, Nevrâh, Teşkilât, Teminat, İfham isimleriyle yayın hayatını devam ettirdi.

Lütfi Fikri
Lütfi Fikri

İstanbul 1872
Paris 1934

Hukukçu, siyaset adamı, gazeteci.

II. Meşrutiyetin ilanından sonra Meclis-i Mebusan’a Dersim mebusu olarak girdi. İttihat ve Terakki’ye ilk katılanlardan ve ilk ayrılanlardandı. Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın kurucularındandı. İstanbul Baro Başkanlığı yaptı. Hilâfeti savunduğu için mahkum oldu.

Sabah gazetesinde başmuharrirlik yaptı. Tazminat gazetesi ve onun devamı olan Teminat, İfham gibi gazetelerde başmuharrirlik yaptı.

Kanser tedavisi için gittiği Paris’te öldü. Kemikleri 18 yıl sonra getirilerek Edirnekapı kabristanına gömüldü.