VAKİT
VAKİT

22 Ekim 1917’de Ahmet Emin Yalman ve Asım Us tarafından günlük gazete olarak yayınlanmaya başlandı.

İmtiyaz sahibi: Mehmed Âsım (Us), Hakkı Tarık (Us);

Ser muharrir: Ahmed Emin (Yalman); İsmail Ramiz; Hüseyin Necâti; Ahmed Şükrü (Esmer),

Muharrirleri: Mehmed Âsım (Us), Hakkı Tarık (Us), Ali Ekrem (Bolayır); Refik Ahmed (Sevengil) Ömer Rıza Doğrul, Sadri Ertem, Yekta Ragıp Önen, Fikret Adil, İsmail Safa, Osman Cemal Kaygılı, Kemal Ahmet

Gazetede Reşat Nuri Güntekin, Ruşen Eşref Ünaydın, Hüseyin Cahit Yalçın, Ziya Gökalp ve Halide Edip Adıvar’ın yazıları yayımlandı.

Gazete, 26 Ağustos 1928 tarihinden itibaren arap ve lâtin harfli karışık olarak yayımlanmıştır. Kanun gereği 31 Kanunievvel 1928’den sonra lâtin harfleriyle çıkmıştır.

Gazete bir kaç kez kapatıldığından Muvakkit, Evkat, Mütevakkıt, Vakit adlarıyla yayımlanmıştır.

Mehmed Âsım (Us)
Mehmed Âsım (Us)

(1884-1967)

Yazar ve siyaset adam.

Manisa Gördes’te doğdu. Beşiktaş Askerî Rüştiyesi, Vefa Lisesi ve Mülkiye Mektebi mezunu. Ziraat Bankasında piyango kâtipliği, İzmir’de maiyet memurluğu (1908) yaptı. Elmalı kaymakamlığından (1909) istifa ederek Hüseyin Cahit Yalçın’ın Tanin gazetesinde çalışmaya başladı. Bir süre İstanbul Öğretmen Okulu ve Galatasaray Lisesinde öğretmenlik ve Maliye Bakanlığında memurluk yaptıktan sonra, resmî görevinden ayrılarak Ahmet Emin Yalman’la birlikte “Vakit” gazetesini çıkardı (1918). Cumhuriyet’ten sonra Artvin ve Çoruh’tan milletvekili seçildi (1927, 1950). Çıkardığı ve çalıştığı gazetelerde fıkra yazarlığı yaptı.