VAZİFE
VAZİFE

9 Aralık 1911–1923 İstanbul

Başmuharriri Nüzhet Sabit

Haftalık yayımlanmaya başlayan gazete 4 Mayıs 1912’den itibaren günlük yayımlandı.

26. sayıdan sonra yayıma ara verdi. 5 Ekim 1918’de tekrar yayımlanmaya başladı ise de uzun ömürlü olmadı. 1919, 1923 yıllarında da birkaç sayı yayımlandı.

Nüzhet Sabit

(1883 Sana, Yemen – 6 Ocak 1920 İstanbul)

Karamanoğulları’ndan Sabit Paşa’nın oğludur. Şam ve İstanbul Mercan İdadilerinde okuduktan sonra Mülkiye’den mezun oldu. Meşrutiyet ilan edilince İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi. 1910 yılında İttihat ve Terakki’den ayrıldı. Vazife gazetesini çıkarttı. Gazete kapatılınca Darüşşafaka’da iki yıl müdür yardımcılığı yaptı. Mütareke’de Türk Ocakları ve Matbuat Cemiyeti’nin faal üyesiydi. Fağfur, Takip ve Tenkit dergilerini çıkardı. 6 Ocak 1920 Kızıltoprak’taki evinde öldü.