YENİĞÜN
YENİĞÜN

Hergün sabahları neşr olunur siyasi, ilmi, edebi gazetedir.

İmtiyaz sahibi ve Baş yazar: Yunus Nadi

Mesul müdür: Osmanzade Hamdi Bey, Ahmed Rasim

Yeni Gün gazetesi, I. Dünya Savaşı’nın son günlerinde, İstanbul’da yayınlanmaya başlandı. (2 Eylül 1918)

Yazar kadrosunda Zekeriya Sertel, Nebizade Hamdi, Şükrü Kaya, Aka Gündüz, Ziya Gökalp, Halide Edip, Enver Behnan Şapolyo, Mahmut Esat, Muhittin Birgen gibi isimler bulundu.

Sansür baskısıyla kapatıldığı iki ayrı seferde yayınını Eski Gün adıyla sürdürmüştür.

Yeni Gün, 12 Nisan 1920 tarihli son İstanbul sayısının ardından “Anadolu’da Yeni Gün” adıyla Ankara’da yayına devam etti. 9 Ağustos 1920’de şehrin ilk günlük gazetesi olarak basıldı. Çeşitli kesintilerle birlikte 30 ekim 1923’e dek yayınlandı.

Yunus Nadi Abalıoğlu
Yunus Nadi Abalıoğlu

(1870-1945)

Fethiye’de doğan Yunus Nadi, Rodos adasındaki Süleymaniye Medresesi’nde ve Galatasaray Lisesi’nde okuduktan sonra hukuk öğrenimi gördü. Gazetecilik ve yazarlık hayatına Baba Tahir’in çıkardığı Malumat gazetesinde başladı. (1900). İstibdada karşı dernek kurmak suçuyla Midilli Kalesi’nde üç yıl hapis yattı. İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’a dönerek İkdam, Tasviri Efkâr gazetelerinde makaleler yazdı.

1910’da İttihat ve Terakki Cemiyetinin çıkardığı “Rumeli” gazetesinin başyazarı oldu. 1911’de Meclisi Mebusan’a Aydın milletvekili olarak katıldı. 1918’de İstanbul’da Yenigün gazetesini kurdu. 1920’de Muğla Milletvekili olarak TBMM’ye girdi.

1920 yılında Muğla milletvekili seçilerek TBMM’nin altıncı seçim dönemine kadar bu görevinde kaldı. 1924’te İstanbul’da Cumhuriyet gazetesini kurdu ve ölümüne kadar başyazarlığını yaptı.