ZEKÂ
ZEKÂ

5 Mart 1328 –(1912)

Edebî dergi.

Gazetenin klişesinde  “Felsefî, ilmî, edebî, her türlü terakki ve teceddüdlerden bahis, gençle­rin yirminci asra lâyık, içtimaî ve siyasî bir terbiye almalarına hâdim, onbeş gün­lük gazetedir şeklinde bir bilgi yer almaktadır. Zekâ’nın başmuharrirliğini aynı zamanda müdürlük görevini de yürütmüş olan Baha Tevfik yapmıştır. Gazete İstanbul’da Nefaset ve Ebuziya matbaalarında basılmıştır.

Baha Tevfik
Baha Tevfik

1881 İzmir – 1914 İstanbul

Gazeteci, filozof

Türkiye’ de materyalizmi, felsefî bir düşünce olarak, ilk defa ortaya koymuş ve savunmuş kişidir. Teceddüd-i İlmi ve Felsefi Kütüphanesi adlı bir yayınevi kurdu. Yazıları Felsefe mecmuası, Hale, Âlem, Piyano ve Düşünüyorum, Eşek, el-Malum, Şehbal, Tefekkür, Tenkid, Zekâ, Eşref, Serbestî ve İştirak adlı dergi ve gazetelerde yayımlandı. 33 yaşında iken 15 Mayıs 1914’te öldü.

Eserleri: Yeni Ahlâk (1910), Felsefe-i Ferd (1914)